Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 1 | Següent > | Darrera
[19 de 19]

(ES) habilidades f pl
(CA) habilitats f pl
(EN) skills n pl
(FR) habiletés f pl
Conjunt de destreses que mostren les diferents competències adquirides en un procés d'aprenentatge i que es poden aplicar tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
Nota: Sovint es parla, per exemple, tant de "competències lingüístiques" com d'"habilitats lingüístiques", indistintament.
Competence: Competence is the acquisition of knowledge skills and abilities at a level of expertise sufficient to be able to perform in an appropriate work setting (within or outside academia).http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/index.htmCompetence/competences de: Kompetenz
SN: Ability to apply knowledge, know-how and skills in an habitual or changing situation (Source: Cedefop, Glossary, 2004). (TESE)
(ES) HABITAR Grupo de Investigación [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(CA) HABITAR Grup de Recerca
(EN) INHABITING Research Group
HABITAR
(ES) HAC [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Consejo de Acreditación de Hungría
(CA) Consell d'Acreditació d'Hongria; HAC
(EN) HAC; Hungarian Accreditation Committee
(ES) harmonización [Dimensió social i política]
sin. armonización
(CA) harmonització f
(EN) tuning
(FR) harmonisation f
En el cas del projecte Tuning, aproximació de les estructures de l'educació universitària superior fins a obtenir una harmonia europea, diversa, dinàmica i estructurada. (Font: GLOSUdG)
(ES) Harvard College [Organisme]
(EN) Harvard College
(ES) HEA [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Autoridad de la Educación Superior
(CA) Autoritat de l'Educació Superior; HEA
(EN) HEA; Higher Education Authority
(ES) HECS [sigla]
sin. Programa de contribución a la educación superior
(CA) Programa de contribució a l'educació superior
(EN) HECS [sigla]; Higher Education Contribution Scheme
Nota: Nom d'un programa del Govern australià.
(ES) HEQEC [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Centro de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior
(CA) Centre d'Avaluació de la Qualitat de l'Educació Superior; HEQEC
(EN) HEQEC; Higher Education Quality Evaluation Centre
(ES) HESA [sigla] [Organismes i entitats]
sin. Educación Superior en Sudáfrica
(CA) Educació Superior a Sud-àfrica
(EN) HESA [sigla]; Higher Education South Africa
(ES) HETAC [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Consejo de Educación Superior y Formación
(CA) Consell d'Educació Superior i Formació; HETAC
(EN) HETAC; Higher Education and Training Awards Council
(ES) Historia de la Arquitectura en Cataluña y el Contexto Internacional [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(CA) Història de l'Arquitectura a Catalunya i el Context Internacional
(EN) History of Architecture in Catalonia and the International Context
GRHACCI
(ES) hoja de servicios [Tràmits administratius]
(CA) full de serveis
(EN) employment record
Certificat que la universitat lliura a un membre del personal a petició d'aquest, on consta les funcions desenvolupades per a la institució i les característiques de la contractació.
(ES) homologación f [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) homologació f
(EN) homologation n; official recognition
(FR) homologation f
(GA) homologación
Reconeixement oficial de la validesa a efectes acadèmics d’un títol estranger com a títol oficial o nivell acadèmic de l’estructura dels estudis d’educació superior de l’Estat espanyol. En el primer cas, es reconeix oficialment que el títol estranger equival a un títol del Registre d’Universitats, Centres i Títols de l’Estat espanyol. En el segon cas, aquest reconeixement atorga al títol estranger els mateixos efectes del nivell acadèmic al qual s’homologa. (Font: Web UPC)
(ES) homologar v tr
(CA) homologar v tr
(EN) homologate, to v tr
(FR) homologuer v tr
(ES) homólogo
(CA) homòleg / homòloga
(EN) counterpart
(ES) hora lectiva f
(CA) hora lectiva f
(EN) class hour n; hour of class
(FR) heure de classe f; heure de cours
(ES) hora presencial f
(CA) hora presencial
(EN) contact hour
(FR) heure-contact
Període de 45 a 60 minuts de docència presencial, durant el qual s'estableix un contacte o la cooperació entre un membre del professorat i un alumne o un grup d'alumnes. (Font: GLOSTUNESE)
(ES) horario m
(CA) horari m
(EN) timetable n
(FR) emploi du temps m; horaire
(ES) horario de atención
(CA) horari d'atenció
(EN) office hours

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 1 | Següent > | Darrera
[19 de 19]