Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 1 | Següent > | Darrera
[13 de 13]

(FR) indicateur [Avaluació, Acreditació i certificació]
(CA) indicador
(ES) indicador
(EN) indicator
Variable qualitativa o quantitativa que serveix per mesurar empíricament el nivell d'assoliment dels objectius fixats prèviament amb relació als diferents criteris que es valoren en un programa determinat. Cada criteri es pot valorar amb un o diversos indicadors associats. Existeixen diferents tipus d'indicadors:
- Indicadors econòmics (que tenen en compte els pressupostos i s'hi ajusten).
- Indicadors d'eficiència (productivitat real o resultat per unitat d'entrada).
- Indicadors d'eficàcia (grau de consecució dels objectius). (Font: GLOSIM; GLOSUJI)
(FR) inscription f [Informació acadèmica:Tràmits administratius] [Estudis:Doctorat]
(CA) matrícula f; matriculació
(ES) matrícula f; matriculación
(EN) enrolment n; matriculation
Acció de matricular.
Nota: A la UPC, l'equivalència preferent en anglès és "enrolment".
(FR) inscription [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) inscripció f; matrícula; matriculació
(ES) inscripción f; matrícula; matriculación
(EN) enrolment n; registration
(DE) Einschreibung
(FR) inscription gratuite f [Tràmits administratius]
(CA) matrícula gratuïta f
(ES) matrícula gratuita f
(EN) free enrolment n
(FR) inscription libre f [Informació acadèmica:Tràmits administratius]
(CA) matrícula lliure f
(ES) matrícula libre f
(EN) unrestricted enrolment n
(FR) inscription ordinaire f [Informació acadèmica:Tràmits administratius]
(CA) matrícula ordinària f
(ES) matrícula ordinaria f
(EN) ordinary enrolment n
(FR) inscrire v tr [Informació acadèmica:Tràmits administratius]
(CA) matricular v tr
(ES) matricular v tr
(EN) enrol, to v tr
(FR) institut m [Institucions educatives]
(CA) institut m
(ES) instituto m
(EN) institute n
(FR) institut membre m [Institucions educatives]
sin. institut rattaché
(CA) institut adscrit m
(ES) instituto adscrito m
(EN) affiliated institute n
(FR) institut rattaché [Institucions educatives]
sin. institut membre m
(CA) institut adscrit m
(ES) instituto adscrito m
(EN) affiliated institute n
(FR) Institut Supérieur d'Agriculture, d'Agroalimentaire Rhône-Alpes [Institucions educatives:Institucions d'educació superior_Europa]
(CA) Institut Superior d'Agricultura i Agroalimentària de Rhône-Alpes
(ES) Instituto Superior de Agricultura y Agroalimentación Rhône-Alpes
Nota: Aquest institut forma part de la Universitat de Lió.
(FR) ISIC [sigla] [Mobilitat i projecció internacional:Documentació personal]
sin. carte d'étudiant internationale
(CA) carnet internacional d'estudiant; ISIC [sigla]
(ES) carné internacional de estudiante; ISIC [sigla]
(EN) International Student Identity Card; ISIC [sigla]
Document internacional d'identificació per a l’estudiantat fomentat per la Confederació Internacional de Viatges per a Estudiants (ISTC) i distribuït per les organitzacions d'estudiants reconegudes per la Unesco des de 1993. Els titulars del carnet poden gaudir de descomptes en més de noranta països en transport, allotjament, entrades, etc. Per a més informació, consulteu el web www.isic.org (Font: GLOSCBERLIN)
Nota: Un dels objectius principals de l'EEES, acordats pels ministres responsables de l'educació superior en les reunions successives, és la promoció de la mobilitat de l'estudiantat, el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis.
(FR) itinéraire universitaire m [Informació acadèmica:Estructura dels estudis]
(CA) itinerari acadèmic m
(ES) itinerario académico m
(EN) academic pathway n; academic track

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 1 | Següent > | Darrera
[13 de 13]