Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 1 | Següent > | Darrera
[11 de 11]

(CA) jornada de portes obertes f [Informació i comunicació]
(ES) jornada de puertas abiertas f
(EN) open day n
(FR) journée portes ouvertes f
(CA) jornades fpl [Informació i comunicació:Actes públics]
(ES) jornadas fpl
(EN) working session n
(CA) JQI [sigla]
sin. iniciativa de qualitat conjunta
(ES) iniciativa de calidad conjunta; JQI [sigla]
(EN) joint quality initiative; JQI [sigla]
(CA) judicis de valor
(ES) juicios de valor
(EN) value judgements
(FR) jugements de valeur
Valoracions crítiques de la situació en què es troba una unitat avaluada amb relació al protocol d'avaluació, certificació o acreditació, basades en evidències. Són elements imprescindibles en els informes d'avaluació externa i d'auditoria. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui la promoció de l'assegurament de la qualitat de l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
(CA) junior college
(ES) junior college
(EN) junior college
(CA) junta f [Comunitat universitària]
(ES) junta f
(EN) meeting n
(FR) assemblée f; réunion
(CA) Junta Consultiva [Estructura de la UPC]
(ES) Junta Consultiva
(EN) Advisory Board
(CA) junta de centre f [Comunitat universitària]
(ES) junta de centro f
(EN) faculty board; school board n
(FR) conseil d'établissement m
(CA) junta de facultat f [Comunitat universitària]
(ES) junta de facultad f
(EN) faculty board n
(FR) conseil de faculté m
(CA) junta electoral
(ES) junta electoral
(EN) electoral board; electoral commission
(CA) Junta Electoral d’Universitat [Estructura de la UPC:Govern i representació]
(ES) Junta Electoral de Universidad
(EN) Electoral Board

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 1 | Següent > | Darrera
[11 de 11]