Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 25]

(EN) J-1 student visa n [Mobilitat i projecció internacional:Documentació personal]
(CA) visat d'estudiant J-1 m
(ES) visado de estudiante J-1 m
Visat per als EUA, amb finançament del Govern dels EUA, específic per a l'estudiantat d'intercanvi.
(EN) Japan Accreditation Board for Engineering Education [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
(CA) Consell d'Acreditació d’Educació en Enginyeria del Japó
(ES) Consejo de Acreditación de Educación en Ingeniería de Japón
(EN) Japan University Accreditation Association [Organisme]
sin. JUAA [sigla]
(ES) Asociación de Acreditación Universitaria de Japón
(EN) Jaume I University Science, Technology and Business Park [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
(CA) Espaitec; Parc Científic Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I
(ES) Espaitec; Parque Científico Tecnológico y Empresarial de la Universidad Jaume I
(EN) Jean Monnet programme [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) programa Jean Monnet
(ES) programa Jean Monnet
(EN) Jerez Agriculture Industry Technology Park [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
(CA) Parc Tecnològic Agroindustrial de Jerez
(ES) Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez
(EN) Jesuit College [Organisme]
(ES) Colegio de los Jesuitas
Nota: Nom d'organisme de Malta.
(EN) Jinan University [Institucions educatives:Institucions d'educació superior_Àsia]
(CA) Universitat de Jinan
(ES) Universidad de Jinan
Nota: Universitat de la Xina.
(EN) Joan Lluís Vives Institute [Dimensió social i política:Cooperació]
sin. Vives Netword University
(CA) Institut Joan Lluís Vives; Xarxa Vives d'Universitats; XVU [sigla]
(ES) Instituto Joan Lluís Vives; Red Vives de Universidades
Nota: El nom "comercial" o marca de la institució és "Xarxa Vives d'Universitats", però el nom fiscal continua sent "Institut Joan Lluís Vives"(per a contractes, convenis, comptabilitat, etc.)
(EN) job bank n [Universitat i empresa]
(CA) borsa de treball f
(ES) bolsa de trabajo f
(FR) bourse de travail f
Recurs universitari que recull les demandes i les ofertes de treball relacionades amb les sortides professionals dels seus estudis per fer-les arribar als interessats.
(EN) Johns Hopkins University [Institucions educatives:Institucions d'educació superior_Amèrica]
(CA) Universitat Johns Hopkins
(ES) Universidad Johns Hopkins
(EN) joint degree [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) títol conjunt
(ES) título conjunto
(FR) diplôme conjoint
Títol concedit conjuntament per dues o més institucions d'educació superior a partir d'un programa d'estudis conjunt.
(EN) joint degree n [Estructura dels estudis]
(CA) titulació conjunta f
(ES) titulación conjunta f
(FR) diplôme obtenu suite à un double cursus m
(EN) joint doctoral programme [Estudis:Doctorat]
(CA) programa de doctorat interuniversitari
(ES) programa de doctorado interuniversitario
(EN) joint master's degree n [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) màster conjunt m
(ES) máster conjunto m
(EN) joint quality initiative
sin. JQI [sigla]
(CA) iniciativa de qualitat conjunta; JQI [sigla]
(ES) iniciativa de calidad conjunta; JQI [sigla]
(EN) Joint Quality Initiative [Organisme]
(ES) Iniciativa Conjunta para la Calidad
(EN) joint research [Recerca] [Estructura dels estudis]
(CA) recerca conjunta f
(ES) investigación conjunta
(FR) recherche conjointe
(EN) joint research initiative
(CA) iniciativa conjunta de recerca
(ES) iniciativa conjunta de investigación
(EN) joint study programme [Mobilitat i projecció internacional] [Estructura de la UPC:Càtedres i aules universitàries]
(CA) programa d'estudis conjunt
(ES) programa de estudios conjunto
(FR) programme d'études conjoint
Programa d'estudis creat i/o ofert conjuntament per dues o més institucions d'educació superior, possiblement també en cooperació amb altres institucions. (Font: GLOSCBERGEN)

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 25]