Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 25]

(EN) Karolinska Institute [Institucions educatives:Institucions d'educació superior_Europa]
(CA) Institut Karolinska
(ES) Instituto Karolinska
(EN) Kaunas University of Technology [Institucions educatives:Institucions d'educació superior_Europa]
(CA) Universitat de Tecnologia de Kaunas
(ES) Universidad de Tecnología de Kaunas
(LT) Kauno Technologijos Universitetas
KTU
Nota: Universitat de Lituània.
(EN) KCUE [sigla] [Organisme]
sin. Korean Council for University Education
(ES) Consejo Coreano para la Educación Universitaria
(EN) Kenya Commission for Higher Education [Organisme]
(ES) Comisión de Educación Superior de Kenia
(EN) key competence
(CA) competència clau
(ES) competencia clave
(EN) King Fahd University [Organisme]
(ES) Universidad Rey Fahd
(EN) King's College [Organisme]
(ES) King's College
(EN) Kingdom University of Bahrain [Organisme]
(ES) Kingdom University de Bahrein
(EN) Klockner Implants Chair [Estructura de la UPC:Càtedres i aules universitàries]
(CA) Càtedra Klockner Implants
(ES) Cátedra Klockner Implants
(EN) know-how [Miscel·lània]
(CA) saber fer
(ES) know-how; saber hacer
(EN) knowledge area
sin. area of knowledge n
(CA) àmbit de coneixement f; àrea de coneixement
(ES) área de conocimiento f
(FR) domaine de connaissance
(EN) knowledge economy
(CA) economia del coneixement
(ES) economía del conocimiento
(EN) Knowledge Engineering and Machine Learning Group [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(CA) Grup d'Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge Automàtic
(ES) Grupo de Ingeniería del Conocimiento y Aprendizaje Automático
KEMLg
(EN) Knowledge Engineering Research Group [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(CA) Grup de Recerca en Enginyeria del Coneixement
(ES) Grupo de Investigación en Ingeniería del Conocimiento
GREC
(EN) knowledge hub
(CA) centre de coneixement
(ES) centro de conocimiento
(EN) knowledge society
(CA) societat del coneixement
(ES) sociedad del conocimiento
(EN) knowledge transfer
(CA) transferència de coneixement
(ES) transferencia de conocimiento
(EN) knowledge-based society
(CA) societat basada en el coneixement
(ES) sociedad basada en el conocimiento
(EN) knowledge-driven [Miscel·lània]
(CA) basat en el coneixement
(ES) basado en el conocimiento
(EN) knowlege production
(CA) producció de coneixement
(ES) producción de conocimiento

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 25]