Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 4 | Següent > | Darrera
[20 de 68]

(CA) laboratori m [Instal·lacions i espais universitaris]
(ES) laboratorio m
(EN) laboratory n
(FR) laboratoire m
(CA) Laboratori d'Algorísmia Relacional, Complexitat i Aprenentatge [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(ES) Laboratorio de Algoritmia Relacional, Complejidad y Aprendizaje
(EN) Relational Algorithmics, Complexity and Learnability Laboratory
LARCA
(CA) Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(ES) Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas
(EN) Laboratory of Applied Bioacoustics
LAB
(CA) Laboratori d'Aplicacions Multimèdia i TIC [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(ES) Laboratorio de Aplicaciones Multimedia y TIC
(EN) Multimedia Applications and ICTs Laboratory
LAM
(CA) Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC] [Recerca:Xarxa Tecnio]
(ES) Laboratorio de Ingeniería Acústica y Mecánica
(EN) Acoustic and Mechanical Engineering Laboratory
LEAM
(CA) Laboratori d'Enginyeria Marítima [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(ES) Laboratorio de Ingeniería Marítima
(EN) Maritime Engineering Laboratory
LIM/UPC
(CA) Laboratori d'Enginyeria Paperera i Materials Polímers [Recerca:Grups i centres]
sin. LEPAMAP
(ES) Laboratorio de Ingeniería Papelera y Materiales Polímeros; LEPAMAP
(EN) Paper Engineering and Polymeric Materials Laboratory
(CA) Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental [Recerca:Grups i centres]
sin. LEQUIA
(ES) Laboratorio de Ingeniería Química y Ambiental; LEQUIA
(EN) Laboratory of Chemical and Environmental Engineering; LEQUIA
Grup de recerca de la Universitat de Girona.
(CA) Laboratori d'Innovació en Processos i Productes de Síntesi Orgànica
sin. LIPSO
(ES) Laboratorio de Innovación en Procesos y Productos de Síntesis Orgánica; LIPSO
(EN) Innovation Laboratory in Organic Chemistry Processes and Products; LIPSO
(CA) Laboratori d'Innovació i Tecnologia en l'Arquitectura [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(ES) Laboratorio de Innovación y Tecnología en la Arquitectura
(EN) Architectural Innovation and Technology Laboratory
LiTA
(CA) Laboratori d'Urbanisme de Barcelona [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(ES) Laboratorio de Urbanismo de Barcelona
(EN) Barcelona Urbanism Laboratory
LUB
(CA) Laboratori d’Electrodeposició i Corrosió [Recerca:Grups i centres]
sin. ELECTRODEP
(ES) ELECTRODEP; Laboratorio de Electrodeposición y Corrosión
(EN) ELECTRODEP; Electrodeposition and Corrosion Laboratory
(CA) Laboratori de Bioinformàtica i Senyals Biomèdics [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(ES) Laboratorio de Bioinformática y Señales Biomédicas
(EN) Bioinformatics and Biomedical Signals Laboratory
B2SLab
(CA) Laboratori de Mesura i Modelització de la Sostenibilitat [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(ES) Laboratorio de Medición y Modelización de la Sostenibilidad
(EN) Sustainability Measurement and Modelling Laboratory
SUMMLab
(CA) laboratori de problemes
(ES) laboratorio de problemas
Activitat docent, en grups reduïts, en la qual l’alumnat resol problemes amb l’ajut i el guiatge d’un
professor o una professora, de vegades amb l’ajut d’ordinadors.
(CA) Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics [Recerca:Grups i centres]
(ES) Laboratorio de Sistemas Oleohidráulicos y Neumáticos
(EN) Hydraulic and Pneumatic Systems Laboratory
LABSON
(CA) Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(ES) Laboratorio de Sistemas Oleohidráulicos y Neumáticos
(EN) fluid power systems laboratory
LABSON
(CA) Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia [Recerca:Grups i centres]
sin. LTIC
(ES) Laboratorio de Tecnologías de la Información y Multimedia; LTIC
(EN) Information Technologies and Multimedia Laboratory
(CA) Laboratori de Termotècnia i Energètica
(ES) Laboratorio de Termotecnia y Energética
(EN) Heat and Mass Transfer Laboratory
(CA) Laboratori General d'Assaigs i Investigacions [Recerca:Grups i centres]
sin. LGAI
(ES) Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones; LGAI
(EN) General Testing and Research Laboratory; LGAI

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 4 | Següent > | Darrera
[20 de 68]