Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 6 | Següent > | Darrera
[20 de 117]

(EN) La Salle Innovation Park [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
(CA) Parc d'Innovació La Salle
(ES) Parque de Innovación La Salle
(EN) laboratory n [Instal·lacions i espais universitaris]
(CA) laboratori m
(ES) laboratorio m
(FR) laboratoire m
(EN) Laboratory for Technological Innovation in Structures and Materials [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(CA) Laboratori per a la Innovació Tecnològica d'Estructures i Materials
(ES) Laboratorio para la Innovación Tecnológica de Estructuras y Materiales
LITEM
(EN) laboratory instructor [Comunitat universitària]
(CA) mestre de laboratori / mestra de laboratori
(ES) maestro de laboratorio / maestra de laboratorio
(EN) Laboratory of Applied Bioacoustics [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(CA) Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques
(ES) Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas
LAB
(EN) Laboratory of Chemical and Environmental Engineering [Recerca:Grups i centres]
sin. LEQUIA
(CA) Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental; LEQUIA
(ES) Laboratorio de Ingeniería Química y Ambiental; LEQUIA
Grup de recerca de la Universitat de Girona.
(EN) laboratory practicals [Estructura dels estudis]
(CA) pràctiques de laboratori f pl
(ES) prácticas de laboratorio
(EN) labour market
(CA) mercat de treball; mercat laboral
(ES) mercado de trabajo; mercado laboral
(EN) labour productivity
(CA) productivitat laboral
(ES) productividad laboral
(EN) Labour Relations and Social Action [Denominacions obsoletes]
(CA) Relacions Laborals i Acció Social
(ES) Relaciones Laborales y Acción Social
(EN) labour rights specialist
(CA) graduat social / graduada social
(ES) graduado social / graduada social
(EN) land grant college
(CA) land grant college
(ES) land grant college
Nota: Tipus d'institucions d'educació superior creades als EUA arran de la Llei Morril (1962), que concedia terrenys als estats per finançar "colleges" especialitzats.
(EN) Language and Terminology Service [Estructura de la UPC:Unitats d’administració i serveis_Serveis generals]
(CA) Servei de Llengües i Terminologia
(ES) Servicio de Lenguas y Terminología
SLT
(EN) language area [Dimensió social i política:Aspectes lingüístics i culturals]
(CA) àmbit lingüístic
(ES) ámbito lingüístico
Nota: En anglès, si hi volem incorporar l'adjectiu gentilici, l'hem de posar al davant. Per exemple: Catalan language area.
(EN) language biography
(CA) biografia lingüística
(ES) biografía lingüística
(FR) biographie langagière; biographie linguistique
Apartat del portafolis europeu de llengües, destinat a l'autoavaluació i la planificació personal, en què es descriuen les experiències de formació en llengües del titular. (Font: NEOL)
Nota: D'acord amb els objectius de l'EEES, el portafolis europeu de llengües és un instrument amb què es pretén promoure el plurilingüisme mitjançant l'aprenentatge de llengües, facilitar la mobilitat per Europa i afavorir l'entesa i la tolerància entre les diferents cultures. A la biografia lingüística cada persona inclou els objectius del seu aprenentatge lingüístic, els cursos de llengua que ha fet, les experiències lingüístiques i multiculturals més significatives que ha viscut i les seves prioritats en l'aprenentatge lingüístic que dugui a terme en el moment de presentar aquest document.
(EN) language exchange programme [Dimensió social i política:Aspectes lingüístics i culturals]
sin. language exchange service
(CA) borsa d'intercanvi lingüístic
(ES) bolsa de intercambio lingüístico
(EN) language exchange service [Dimensió social i política:Aspectes lingüístics i culturals]
sin. language exchange programme
(CA) borsa d'intercanvi lingüístic
(ES) bolsa de intercambio lingüístico
(EN) language integration
(CA) integració lingüística
(ES) integración lingüística
(EN) language of instruction n [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) llengua d'ensenyament f
(ES) lengua de enseñanza f
(DE) Sprachkenntnisse
(EN) language partners [Ensenyament i formació:Mètodes d'aprenentatge]
sin. language tandem
(CA) parelles lingüístiques; tàndem lingüístic
(ES) parejas lingüísticas; tándem lingüístico

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 6 | Següent > | Darrera
[20 de 117]