Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 17 | Següent > | Darrera
[20 de 332]

(EN) MA [sigla] [Organismes i entitats]
sin. Millennium Ecosystem Assessment
(CA) Avaluació dels Ecosistemes del Mil·lenni
(ES) EM [sigla]; Evaluación de los Ecosistemas del Milenio
(EN) MA4-ENTEL Management and Support Unit [Estructura de la UPC:Unitats d’administració i serveis_Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat de Gestió dels departaments de Matemàtica Aplicada IV i Enginyeria Telemàtica
(ES) Unidad de Gestión de los departamentos de Matemática Aplicada IV e Ingeniería Telemática
(EN) MAB [sigla] [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Maldives Accreditation Board
(CA) Consell d'Acreditació de les Maldives
(ES) Consejo de Acreditación de las Maldivas
(EN) Macromolecular Chemistry [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(CA) Química Macromolecular
(ES) Química Macromolecular
(EN) Madan Science Park [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
(CA) Parc Científic Madan
(ES) Parque Científico Madan
(EN) Madeira Science and Technology Park [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
(CA) Madeira Tecnopolo; Parc Científic i Tecnològic de Madeira
(ES) Madeira Tecnopolo; Parque Científico y Tecnológico de Madeira
(EN) Madrid Science Park [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
(CA) Parc Científic de Madrid
(ES) Parque Científico de Madrid
(EN) Magna Charta of European Universities
sin. Magna Charta Universitatum
(CA) Carta Magna de les Universitats Europees; Magna Charta Universitatum
(ES) Carta Magna de las Universidades Europeas; Magna Charta Universitatum
(FR) Magna Charta des Universités Européennes; Magna Charta Universitatum
Declaració programàtica i fonamental signada el 1986 a Bolonya pels rectors d'algunes de les universitats europees més antigues que suposa l'inici del projecte d'espai europeu d'educació superior. En aquest document es manifesten els valors tradicionals i independents de la universitat, però també es destaca el dret de tenir llibertat en la formació i la recerca i la necessitat d'evolució en les activitats de recerca. (Font: http://www.magna-charta.org/magna.html)
(EN) Magna Charta Universitatum
sin. Magna Charta of European Universities
(CA) Carta Magna de les Universitats Europees; Magna Charta Universitatum
(ES) Carta Magna de las Universidades Europeas; Magna Charta Universitatum
(FR) Magna Charta des Universités Européennes; Magna Charta Universitatum
Declaració programàtica i fonamental signada el 1986 a Bolonya pels rectors d'algunes de les universitats europees més antigues que suposa l'inici del projecte d'espai europeu d'educació superior. En aquest document es manifesten els valors tradicionals i independents de la universitat, però també es destaca el dret de tenir llibertat en la formació i la recerca i la necessitat d'evolució en les activitats de recerca. (Font: http://www.magna-charta.org/magna.html)
(EN) magna cum laude
(CA) magna cum laude
(ES) magna cum laude
(EN) Maia Science and Technology Park [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
(CA) Parc Científic i Tecnològic de Maia; Tecmaia
(ES) Parque Científico y Tecnológico de Maia; Tecmaia
(EN) maintenance grant n [Mobilitat i projecció internacional]
sin. stipend
(CA) beca de manutenció f
(ES) beca de manutención f
Nota: La forma preferent en anglès a la UPC és “maintenance grant”.
(EN) major [Estudis:Classificació i tipologia]
(CA) menció
(ES) mención
(EN) Malaysian Qualifications Authority [Organisme]
(ES) Autoridad Malasia de Titulaciones
(EN) Maldives Accreditation Board [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. MAB [sigla]
(CA) Consell d'Acreditació de les Maldives
(ES) Consejo de Acreditación de las Maldivas
(EN) Management and Analysis of Complex Data [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(CA) Gestió i Anàlisi de Dades Complexes
(ES) Gestión y Análisis de Datos Complejos
MACDA
(EN) management and support unit [Estructura de la UPC]
(CA) unitat transversal de gestió
(ES) unidad transversal de gestión
(EN) management audit
(CA) auditoria de gestió
(ES) auditoría de gestión
(EN) Management Control Service [Estructura de la UPC:Unitats d’administració i serveis_Serveis generals]
(CA) Servei de Control de Gestió
(ES) Servicio de Control de Gestión
(EN) Management Quality Bureau [Denominacions obsoletes]
(CA) Gabinet per a la Qualitat de la Gestió
(ES) Gabinete para la Calidad de la Gestión
GQG

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 17 | Següent > | Darrera
[20 de 332]