Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 33]

(FR) Magna Charta des Universités Européennes
sin. Magna Charta Universitatum
(CA) Carta Magna de les Universitats Europees; Magna Charta Universitatum
(ES) Carta Magna de las Universidades Europeas; Magna Charta Universitatum
(EN) Magna Charta of European Universities; Magna Charta Universitatum
Declaració programàtica i fonamental signada el 1986 a Bolonya pels rectors d'algunes de les universitats europees més antigues que suposa l'inici del projecte d'espai europeu d'educació superior. En aquest document es manifesten els valors tradicionals i independents de la universitat, però també es destaca el dret de tenir llibertat en la formació i la recerca i la necessitat d'evolució en les activitats de recerca. (Font: http://www.magna-charta.org/magna.html)
(FR) Magna Charta Universitatum
sin. Magna Charta des Universités Européennes
(CA) Carta Magna de les Universitats Europees; Magna Charta Universitatum
(ES) Carta Magna de las Universidades Europeas; Magna Charta Universitatum
(EN) Magna Charta of European Universities; Magna Charta Universitatum
Declaració programàtica i fonamental signada el 1986 a Bolonya pels rectors d'algunes de les universitats europees més antigues que suposa l'inici del projecte d'espai europeu d'educació superior. En aquest document es manifesten els valors tradicionals i independents de la universitat, però també es destaca el dret de tenir llibertat en la formació i la recerca i la necessitat d'evolució en les activitats de recerca. (Font: http://www.magna-charta.org/magna.html)
(FR) mastère m [Estudis:Classificació i tipologia]
(CA) estudis de màster m pl; màster
(ES) estudios de máster m pl; máster
(EN) master's degree course; master's degree studies
Estudis de postgrau que condueixen a l'obtenció del títol de màster. Es cursen després d'obtenir un títol de grau (o bé excepcionalment mitjançant altres títols que es considerin equivalents al títol de grau). D'acord amb la proposta "L'organització dels ensenyaments universitaris a l'Estat espanyol" del Ministeri d'Educació i Ciència, els estudis de màster han de tenir una extensió d'entre 60 i 120 crèdits ECTS. El màster finalitza amb l'elaboració i defensa oral pública d'un projecte o treball de fi de màster i pot formar part de la formació per a l'obtenció del títol de doctor o doctora. (Font: web del MEC)
Nota: En el marc de l'EEES, es parla de màsters oficials per fer referència als màsters que tenen validesa administrativa en tot l'Estat espanyol. En canvi, els màsters no oficials o màsters propis no tenen aquesta validesa administrativa, però sí que tenen la validesa que els atorga el mercat laboral. L'Administració estableix el preu dels màsters oficials, que té caràcter de preu públic. El preu dels màsters no oficials és establert per les institucions que els organitzen i no és un preu públic.
(FR) mastère [Estructura dels estudis]
sin. diplôme de mastère; diplôme de master
(CA) títol de màster
(ES) máster; título de máster
(EN) master's degree
Títol concedit per una institució d'educació a un estudiant que ha completat satisfactòriament els estudis de màster.
(FR) matériel pédagogique m [Estructura dels estudis]
(CA) material docent m
(ES) material docente m
(EN) teaching material n
(FR) matière f [Estudis:Estructuració i planificació]
(CA) assignatura f
(ES) asignatura f
(EN) course; subject n
Unitat d'ensenyament que serveix per organitzar o distribuir les diferents matèries en què es divideix un pla d'estudis. (Font: GLOSGENCAT)
(FR) matière f [Estructura dels estudis]
(CA) matèria f
(ES) materia f
(EN) subject n
Cadascun dels conjunts de continguts temàtics sobre un àmbit determinat del coneixement en què s'estructuren els plans d'estudis dels ensenyaments. (Font: GLOSGENCAT)
(FR) matière à option f [Estudis:Estructuració i planificació]
sin. matière optionnelle
(CA) assignatura optativa f
(ES) asignatura optativa f
(EN) optional subject n
(FR) matière à option f [Estudis:Classificació i tipologia]
sin. matière optionnelle
(CA) matèria optativa f
(ES) materia optativa f
(EN) optional subject n
(FR) matière au choix f [Estudis:Estructuració i planificació]
(CA) assignatura de lliure elecció f
(ES) asignatura de libre elección f
(EN) free-elective subject n
(FR) matière de tronc commun f [Estudis:Estructuració i planificació]
(CA) assignatura troncal f
(ES) asignatura troncal f
(EN) core subject n
(FR) matière de tronc commun f [Estructura dels estudis]
(CA) matèria troncal f
(ES) materia troncal f
(EN) core subject n
(FR) matière obligatoire f [Estudis:Estructuració i planificació]
(CA) assignatura obligatòria f
(ES) asignatura obligatoria f
(EN) compulsory subject n; mandatory subject
Nota: En anglès, la forma que utilitza la UPC és "compulsory subject".
(FR) matière obligatoire f [Estudis:Estructuració i planificació]
(CA) matèria obligatòria f
(ES) materia obligatoria f
(EN) compulsory subject n
(FR) matière optionnelle [Estudis:Estructuració i planificació]
sin. matière à option f
(CA) assignatura optativa f
(ES) asignatura optativa f
(EN) optional subject n
(FR) matière optionnelle [Estudis:Classificació i tipologia]
sin. matière à option f
(CA) matèria optativa f
(ES) materia optativa f
(EN) optional subject n
(FR) matière universitaire f [Estudis:Estructuració i planificació]
(CA) assignatura d'universitat f
(ES) asignatura de universidad f
(EN) university subject n
(FR) membre de droit m i f [Comunitat universitària]
(CA) membre nat / membre nada m i f
(ES) miembro nato / miembro nata m i f
(EN) ex officio member n
(FR) membre élu m i f [Comunitat universitària]
(CA) membre electe / membre electa m i f
(ES) miembro electo / miembro electa m i f
(EN) member elect n
(FR) mémoire de fin d'études m [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
sin. projet de fin d'études
(CA) projecte de fi de carrera m
(ES) proyecto de fin de carrera m
(EN) final thesis n

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 33]