Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 31]

(CA) NAA [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Agència Nacional d'Acreditació de Rússia
(ES) Agencia Nacional de Acreditación de Rusia; NAA
(EN) NAA; National Accreditation Agency of Russia
(CA) Nanoenginyeria de Materials Aplicats a l'Energia [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(ES) Nanoingeniería de Materiales Aplicados a la Energía
(EN) Nanoengineering of Materials Applied to Energy
NEMEN
(CA) NANOMOL [sigla] [Recerca:Grups i centres]
sin. Centre de Nanotecnologia i Materials Moleculars
(ES) Centro de Nanotecnología y Materiales Moleculares; NANOMOL [sigla]
(EN) Centre of Nanotechnology and Molecular Materials; NANOMOL [sigla]
(CA) NEAA [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Agència Nacional d'Avaluació i Acreditació
(ES) Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación; NEAA
(EN) National Evaluation and Accreditation Agency; NEAA
(CA) necessitats especials f pl [Mobilitat i projecció internacional]
(ES) necesidades especiales f pl
(EN) special needs
(CA) NetIT Lab [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(ES) NetIT Lab
(EN) NetIT Lab
NetIT
(CA) nivell de crèdit m
(ES) nivel de crédito m
(EN) credit level n
(FR) niveau de crédit m
Indicador de l'exigència relativa del que s'aprèn i de l'autonomia de l'aprenent en acabar un programa o un mòdul d'aprenentatge. Pot basar-se en l'any d'estudi i/o en un contingut de curs (per exemple, bàsic, avançat o especialitzat). (Font: GLOSUdG)
(CA) nivell de grau
(ES) nivel de grado
(EN) degree level
(CA) nivell mínim de qualitat
(ES) nivel mínimo de calidad
(EN) threshold standard
(CA) NMP [sigla] [Avaluació, Acreditació i certificació] [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
sin. nota mitjana ponderada
(ES) NMP [sigla]; nota media ponderada
(EN) average weighted mark; CGPA [sigla]; cumulative grade point average
(CA) no apte m [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
(ES) no apto m
(EN) fail
Nota: Aquest substantiu designa la qualificació i no la persona que s'avalua, per tant, és invariable i no té forma femenina.
(CA) no presentat / no presentada loc adj [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
sin. NP [sigla]
(ES) no presentado / no presentada loc adj; NP [sigla]
(EN) absent adj
(FR) absent / absente adj
(CA) NOKUT [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Agència Noruega per a la Garantia de la Qualitat en l'Educació
(ES) Agencia Noruega para la Garantía de la Calidad en Educación; NOKUT
(EN) NOKUT; Norwegian Agency for Quality Assurance in Education
(CA) nom de l'assignatura m [Mobilitat i projecció internacional]
(ES) nombre de la asignatura m
(EN) course unit title n
(CA) nomenament [Tràmits administratius]
(ES) nombramiento
(EN) appointment
(CA) norma de fixació de preus [Economia]
(ES) norma de fijación de precios
(EN) costing norm
(CA) normativa [Informació acadèmica:Normativa] [Estudis:Doctorat]
(ES) normativa
(EN) regulations
(CA) normativa acadèmica [Informació acadèmica:Normativa]
(ES) normativa académica
(EN) academic regulations
(CA) Normativa acadèmica dels estudis de doctorat [Informació acadèmica:Normativa]
(ES) Normativa académica de los estudios de doctorado
(EN) Academic Regulations for Doctoral Studies
(CA) normativa de permanència m [Informació acadèmica:Normativa]
sin. règim de permanència
(ES) normativa de permanencia m; régimen de permanencia
(EN) academic progress regulations
(FR) régime de permanence
Conjunt de normes que regulen la permanència de l'estudiantat a la universitat. Aquesta normativa la fixa el Consell Social, d'acord amb la competència que li atribueix la Llei orgànica d'universitats. (Font: GLOSUJI)

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 31]