Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 32]

(ES) NAA [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Agencia Nacional de Acreditación de Rusia
(CA) Agència Nacional d'Acreditació de Rússia; NAA
(EN) NAA; National Accreditation Agency of Russia
(ES) Nanoingeniería de Materiales Aplicados a la Energía [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(CA) Nanoenginyeria de Materials Aplicats a l'Energia
(EN) Nanoengineering of Materials Applied to Energy
NEMEN
(ES) NANOMOL [sigla] [Recerca:Grups i centres]
sin. Centro de Nanotecnología y Materiales Moleculares
(CA) Centre de Nanotecnologia i Materials Moleculars; NANOMOL [sigla]
(EN) Centre of Nanotechnology and Molecular Materials; NANOMOL [sigla]
(ES) NEAA [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación
(CA) Agència Nacional d'Avaluació i Acreditació; NEAA
(EN) National Evaluation and Accreditation Agency; NEAA
(ES) necesidades especiales f pl [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) necessitats especials f pl
(EN) special needs
(ES) NetIT Lab [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(CA) NetIT Lab
(EN) NetIT Lab
NetIT
(ES) nivel de crédito m
(CA) nivell de crèdit m
(EN) credit level n
(FR) niveau de crédit m
Indicador de l'exigència relativa del que s'aprèn i de l'autonomia de l'aprenent en acabar un programa o un mòdul d'aprenentatge. Pot basar-se en l'any d'estudi i/o en un contingut de curs (per exemple, bàsic, avançat o especialitzat). (Font: GLOSUdG)
(ES) nivel de grado
(CA) nivell de grau
(EN) degree level
(ES) nivel mínimo de calidad
(CA) nivell mínim de qualitat
(EN) threshold standard
(ES) NMP [sigla] [Avaluació, Acreditació i certificació] [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
sin. nota media ponderada
(CA) NMP [sigla]; nota mitjana ponderada
(EN) average weighted mark; CGPA [sigla]; cumulative grade point average
(ES) no apto m [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
(CA) no apte m
(EN) fail
Nota: Aquest substantiu designa la qualificació i no la persona que s'avalua, per tant, és invariable i no té forma femenina.
(ES) no presentado / no presentada loc adj [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
sin. NP [sigla]
(CA) no presentat / no presentada loc adj; NP [sigla]
(EN) absent adj
(FR) absent / absente adj
(ES) NOKUT [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Agencia Noruega para la Garantía de la Calidad en Educación
(CA) Agència Noruega per a la Garantia de la Qualitat en l'Educació; NOKUT
(EN) NOKUT; Norwegian Agency for Quality Assurance in Education
(ES) nombramiento [Tràmits administratius]
(CA) nomenament
(EN) appointment
(ES) nombre de la asignatura m [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) nom de l'assignatura m
(EN) course unit title n
(ES) norma de fijación de precios [Economia]
(CA) norma de fixació de preus
(EN) costing norm
(ES) normativa [Informació acadèmica:Normativa] [Estudis:Doctorat]
(CA) normativa
(EN) regulations
(ES) normativa académica [Informació acadèmica:Normativa]
(CA) normativa acadèmica
(EN) academic regulations
(ES) Normativa académica de los estudios de doctorado [Informació acadèmica:Normativa]
(CA) Normativa acadèmica dels estudis de doctorat
(EN) Academic Regulations for Doctoral Studies
(ES) normativa de permanencia m [Informació acadèmica:Normativa]
sin. régimen de permanencia
(CA) normativa de permanència m; règim de permanència
(EN) academic progress regulations
(FR) régime de permanence
Conjunt de normes que regulen la permanència de l'estudiantat a la universitat. Aquesta normativa la fixa el Consell Social, d'acord amb la competència que li atribueix la Llei orgànica d'universitats. (Font: GLOSUJI)

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 32]