Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 1 | Següent > | Darrera
[6 de 6]

(FR) niveau de crédit m
(CA) nivell de crèdit m
(ES) nivel de crédito m
(EN) credit level n
Indicador de l'exigència relativa del que s'aprèn i de l'autonomia de l'aprenent en acabar un programa o un mòdul d'aprenentatge. Pot basar-se en l'any d'estudi i/o en un contingut de curs (per exemple, bàsic, avançat o especialitzat). (Font: GLOSUdG)
(FR) note f [Mobilitat i projecció internacional] [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
(CA) nota f; qualificació
(ES) calificación f; nota
(EN) grade n; mark
Valor, generalment numèric o quantitatiu, que s'utilitza per descriure els resultats de l'avaluació dins d'un curs, assignatura o mòdul. (Font: GLOSUdG)
(FR) note minimum d'admission f [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
(CA) nota de tall f
(ES) nota de corte f
(EN) admission mark; cut-off mark
Nota mínima necessària per accedir a una titulació universitària. No té relació amb la dificultat dels estudis, sinó amb la seva oferta i la seva demanda, per la qual cosa varia anualment. Com més demanda i/o menys places hi ha d'una titulació, més alta és la nota de tall. (Font: GLOSUGENCAT)
(FR) note moyenne f [Mobilitat i projecció internacional] [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
(CA) nota mitjana f
(ES) nota media f
(EN) average mark n
(FR) noter
sin. évaluer v tr
(CA) avaluar v tr
(ES) evaluar v tr
(EN) assess, to v tr
(FR) nouveau programme d'études m
(CA) pla nou m
(ES) plan nuevo m
(EN) new curriculum

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 1 | Següent > | Darrera
[6 de 6]