Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 3 | Següent > | Darrera
[20 de 50]

(CA) OAPEE [sigla] [Mobilitat i projecció internacional]
sin. Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus
(ES) OAPEE [sigla]; Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos
(EN) OAPEE [sigla]
(CA) OAQ [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Centre per a l'Acreditació i el Control de la Qualitat de les Universitats Suïsses
(ES) Centro para la Acreditación y el Control de la Calidad de las Universidades Suizas; QAQ
(EN) Centre for Accreditation and Quality Assurance of Swiss Universities; OAQ
(CA) objectiu d'aprenentatge
(ES) objetivo de aprendizaje
(EN) learning objective
(CA) objectiu d'execució
(ES) objetivo de ejecución
(EN) implementation objective
(CA) objectius d'aprenentatge m pl [Mobilitat i projecció internacional]
(ES) objetivos de aprendizaje m pl
(EN) learning objectives n pl
(CA) objectius de desenvolupament del mil·lenni
sin. ODM [sigla]
(ES) objetivos de desarrollo del milenio; ODM [sigla]
(EN) MDGs [sigla]; Millennium Development Goals
(CA) Observatori de Rànquings [Internacionalització]
(ES) Observatorio de Rankings
(EN) Rankings Observatory
(CA) obtenció del títol
(ES) obtención del título
(EN) graduation
(CA) OCDE [sigla]
sin. Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic
(ES) OCDE [sigla]; Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(EN) OECD [sigla]; Organization for Economic Cooperation and Development
(CA) ocupabilitat f
(ES) empleabilidad f; ocupabilidad
(EN) employability n
(FR) employabilité f
(GA) empregabilidade
Grau de rellevància del programa de formació d'un ensenyament universitari respecte del món del treball, fet de disposar d'uns continguts, competències, habilitats i aptituds coherents pel que fa a aquesta orientació. (Font: GLOSUJI)
(CA) ODM [sigla]
sin. objectius de desenvolupament del mil·lenni
(ES) objetivos de desarrollo del milenio; ODM [sigla]
(EN) MDGs [sigla]; Millennium Development Goals
(CA) oferta acadèmica f [Informació acadèmica]
(ES) oferta académica f
(EN) course offering n
(FR) offre universitaire f
(CA) oferta d'estudis [Estudis]
(ES) oferta de estudios
(EN) course catalogue; course offerings
(CA) oficina d'admissió f [Mobilitat i projecció internacional]
(ES) oficina de admisión f
(EN) admissions office n
(CA) Oficina d'Informació i Relacions Internacionals [Mobilitat i projecció internacional]
sin. OIRI [sigla]
(ES) Oficina de Información y Relaciones Internacionales
(EN) Information and International Relations Office
Nom propi de l'oficina de mobilitat de la UPC al Campus de Terrassa.
(CA) Oficina de Doctorat [Denominacions obsoletes]
(ES) Oficina de Doctorado
(EN) Doctoral Studies Office
OD
Vegeu "Escola de Doctorat".
(CA) Oficina de Documentació i Arxius [Estructura de la UPC]
(ES) Oficina de documentación y Archivos
(EN) Documentation and Archives Office
ODA
Nota: Subunitat del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC.
(CA) Oficina de Gestió Sostenible i d'Igualtat d'Oportunitats [Denominacions obsoletes]
(ES) Oficina de Gestión Sostenible y de Igualdad de Oportunidades
(EN) Sustainable Management and Equal Opportunities Office
(CA) Oficina de Mitjans de Comunicació [Denominacions obsoletes]
(ES) Oficina de Medios de Comunicación
(EN) Media Office
OMC
(CA) Oficina de Mobilitat Internacional d’Estudiants de Barcelona [Mobilitat i projecció internacional]
sin. OMIB
(ES) Oficina de Movilidad Internacional de Estudiantes de Barcelona; OMIB
(EN) International Students Office

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 3 | Següent > | Darrera
[20 de 50]