Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 7 | Següent > | Darrera
[20 de 124]

(EN) OAPEE [sigla] [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) OAPEE [sigla]; Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus
(ES) OAPEE [sigla]; Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos
(EN) OAQ [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Centre for Accreditation and Quality Assurance of Swiss Universities
(CA) Centre per a l'Acreditació i el Control de la Qualitat de les Universitats Suïsses; OAQ
(ES) Centro para la Acreditación y el Control de la Calidad de las Universidades Suizas; QAQ
(EN) Observatory on Borderless Higher Education [Organisme]
(ES) Observatorio de la Educación Superior Sin Fronteras
(EN) Occupational Health and Safety Service [Estructura de la UPC:Unitats d’administració i serveis_Serveis generals]
(CA) Servei de Prevenció de Riscos Laborals
(ES) Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
SPRL
(EN) occupational training n
(CA) formació ocupacional f
(ES) formación ocupacional f
(FR) formation à l'emploi f
(EN) OCGS [sigla] [Organisme]
sin. Ontario Council of Graduate Studies
(ES) Consejo de Ontario de Estudios de Posgrado
(EN) ODA [sigla]
sin. official development assistance
(CA) ajuda oficial al desenvolupament; ajut oficial al desenvolupament; AOD [sigla]
(ES) AOD [sigla]; ayuda oficial al desarrollo
(EN) OECD [sigla]
sin. Organization for Economic Cooperation and Development
(CA) OCDE [sigla]; Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic
(ES) OCDE [sigla]; Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(EN) OECD/US Forum on Trade in Educational Services [Organisme]
(ES) Foro OCDE/EE. UU. sobre la Comercialización de los Servicios Educativos
(EN) off-shore programme
(CA) programa a l'estranger
(ES) programa en el extranjero
(EN) Off-site Review Committee [Organisme]
(ES) Comisión Externa de Revisión
(EN) office n
(CA) secretariat m
(ES) secretariado m
(FR) secrétariat m
(EN) Office for National Education Standards and Quality Assessment [Avaluació, Acreditació i certificació]
sin. ONESQA [sigla]
(CA) Oficina de Normativa Educativa i Avaluació de la Qualitat Nacionals; ONESQA
(ES) Oficina de Normativa Educativa y Evaluación de la Calidad Nacionales; ONESQA
Nota: Nom d'organisme de Tailàndia.
(EN) office hours
(CA) horari d'atenció
(ES) horario de atención
(EN) Office of Degree Authorization [Organisme]
(ES) Oficina de Autorización de Títulos Universitarios
Nota: Nom d'organisme d'Oregon, EUA.
(EN) Office of Special Reports on Education [Organisme]
(ES) Oficina de Informes Especiales sobre Educación
(EN) office of the assistant director
sin. office of the school assistant director
(CA) subdirecció
(ES) subdirección
(EN) Office of the Assistant Vice-Rector for Research [Denominacions obsoletes]
(CA) Vicerectorat Adjunt de Recerca
(ES) Vicerrectorado Adjunto de Investigación
(EN) office of the bursar [Economia]
sin. bursar n
(CA) servei de gestió econòmica m
(ES) servicio de gestión económica f
(EN) office of the dean
(CA) deganat
(ES) decanato

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 7 | Següent > | Darrera
[20 de 124]