Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 21 | Següent > | Darrera
[20 de 418]

(CA) PAAU [sigla] fpl [Estructura dels estudis]
sin. proves d'aptitud per a l'accés a la universitat
Terme obsolet que s'ha substituït pel terme "proves d'accés a la universitat" amb la sigla corresponent PAU.
(CA) padrí / padrina [Dimensió social i política]
(ES) padrino / padrina
(EN) sponsor
Doctor que presenta i acompanya la persona que és investida doctor honoris causa i que, durant la cerimònia, s'encarrega de llegir l'elogi en què es defensen els mèrits del candidat.
(CA) pagament per capitació
(ES) pago por capitación
(EN) capitation fee
(CA) país amfitrió
(ES) país anfitrión
(EN) host country
(CA) país de procedència
(ES) país de procedencia
(EN) home country
(CA) país tercer m [Mobilitat i projecció internacional]
(ES) tercer país m
(EN) third country n
(FR) troisième cicle m
(CA) País Valencià [Miscel·lània]
(ES) País Valenciano
(EN) Valencian Country
Nota: Nacionalitat històrica constituïda com a comunitat autònoma d'Espanya amb el nom de Comunitat Valenciana.
(CA) Països Catalans [Miscel·lània]
(ES) Paises Catalanes
(EN) Catalan-speaking territories
(CA) PAP [sigla]
sin. programa d'aprenentatge permanent
(ES) PAP [sigla]; programa de aprendizaje permanente
(EN) lifelong learning programme; LLP [sigla]
(FR) programme d'éducation et de formation tout au long de la vie
(DE) Programm für Lebenslanges Lernen
Programa de finançament europeu per a l'educació i la formació, al qual poden accedir les persones i institucions que volen participar en projectes que contribueixen a assolir les prioritats establertes per la Unió Europea en aquests àmbits. El programa està format pels quatre subprogrames següents:
1. Programa Comenius: educació preescolar i escolar.
2. Programa Erasmus: educació superior.
3. Programa Leonardo da Vinci: educació i formació professional.
4. Programa Grundtvig: educació per a adults.
També inclou un programa transversal centrat en la política de cooperació i innovació; la promoció de l'aprenentatge de llengües; el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i la difusió i l'aprofitament dels resultats de les activitats subvencionades. A més, el programa d'aprenentatge permanent es complementa amb el programa Jean Monnet, que concedeix ajuts a les institucions i activitats orientades a la integració europea. (Font: web del MEC i de la Comissió Europea)
(CA) PAP [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
sin. prova d'aptitud personal f
(ES) PAP [sigla]; prueba de aptitud personal f
(EN) aptitude test n; PAP
(FR) examen d'aptitude m
(CA) PAP [sigla] m [Mobilitat i projecció internacional]
sin. programa d'aprenentatge permanent
(ES) PAP [sigla] m; programa de aprendizaje permanente
(EN) lifelong learning program n; LLP [sigla]
(DE) Programm für Lebenslanges Lernen
(CA) paperògraf [Ensenyament i formació:Recursos i equipaments de suport a l’aprenentatge]
(ES) papelógrafo
(EN) flip chart; paperboard
(CA) PAR
sin. punts per activitats de recerca
(ES) PAR; puntos por actividades de investigación
(EN) research activity points
Indicador que ha adoptat la UPC per valorar les activitats de recerca del professorat i personal investigador individualment, per grup de recerca i per unitat bàsica.
(CA) paradigma sostenibilista
(ES) paradigma sostenibilista
(EN) sustainability paradigm
(CA) Parc Aeroespacial de la Mobilitat de Viladecans [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
(ES) Parque Aeroespacial de la Movilidad de Viladecans
(EN) Viladecans Aerospace and Mobility Park
(CA) Parc Agroalimentari d'El Arahal [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
(ES) Parque Agroalimentario de Arahal
(EN) Arahal Agrifood Park
(CA) Parc Agroalimentari de Loja [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
(ES) Parque Agroalimentario de Loja
(EN) Loja Agrifood Park
(CA) Parc Agroalimentari de Vélez-Màlaga [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
sin. Axarquía
(ES) Axarquía; Parque Agroalimentario de Vélez-Málaga
(EN) Vélez-Málaga Agrifood Park
(CA) Parc Agroalimentari del Sud de Còrdova [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
(ES) Parque Agroalimentario del Sur de Córdoba
(EN) South Córdoba Agrifood Park
(CA) Parc Agroalimentari dels Cítrics Andalusos Cartaya-Tariquejos [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
(ES) Parque Agroalimentario de los Cítricos Andaluces Cartaya-Tariquejos
(EN) Cartaya-Tariquejos Andalusian Citrus Agrifood Park

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 21 | Següent > | Darrera
[20 de 418]