Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 10 | Següent > | Darrera
[20 de 195]

(EN) PAASCU [sigla] [Organisme]
sin. Philippines Accrediting Association of Schools, Colleges and Universities
(ES) Asociación Acreditadora Filipina de Escuelas, Escuelas Universitarias y Universidades
(EN) paid educational leave n [Tràmits administratius]
(CA) permís d'estudis m; permís educatiu remunerat
(ES) permiso de estudios m
(FR) congé-formation m
(EN) PAP [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
sin. aptitude test n
(CA) PAP; prova d'aptitud personal f
(ES) PAP [sigla]; prueba de aptitud personal f
(FR) examen d'aptitude m
(EN) paper [Informació i comunicació:Divulgació científica]
sin. article
(CA) article
(ES) artículo
(EN) Paper and Graphics Research Group [Recerca:Grups i centres]
sin. CIPAGRAF
(CA) CIPAGRAF; Grup de Recerca Paperer i Gràfic
(ES) CIPAGRAF; Grupo de Investigación Papelero y Gráfico
Nota: Grup de recerca de la UPC.
(EN) Paper Engineering and Polymeric Materials Laboratory [Recerca:Grups i centres]
(CA) Laboratori d'Enginyeria Paperera i Materials Polímers; LEPAMAP
(ES) Laboratorio de Ingeniería Papelera y Materiales Polímeros; LEPAMAP
(EN) paper mill
(CA) lloc web de descàrrega de treballs
(ES) sitio web de descarga de trabajos
(EN) paper-setter
(CA) preparador d'exàmens / preparadora d'exàmens
(ES) preparador de exámenes /preparadora de exámenes
(EN) paperboard [Ensenyament i formació:Recursos i equipaments de suport a l’aprenentatge]
sin. flip chart
(CA) paperògraf
(ES) papelógrafo
(EN) Parallel Programming Models and Execution Environments [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(CA) Models de Programació i Entorns d'Execució Paral·lels
(ES) Modelos de Programación y Entornos de Ejecución Paralelos
MPEXPAR
(EN) ParcBIT [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
sin. Balearic Technological Innovation Park
(CA) Parc Balear d'Innovació Tecnològica; ParcBIT
(ES) ParcBIT; Parque Balear de Innovación Tecnológica
Nota: Organisme que pertany al Govern de les Illes Balears i a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.
(EN) part-time doctoral degree [Estudis:Doctorat]
sin. part-time doctoral studies
(CA) estudis de doctorat a temps parcial
(ES) estudios de doctorado a tiempo parcial
Estudis realitzats amb una duració entre quatre i cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral.
(EN) part-time doctoral studies [Estudis:Doctorat]
sin. part-time doctoral degree
(CA) estudis de doctorat a temps parcial
(ES) estudios de doctorado a tiempo parcial
Estudis realitzats amb una duració entre quatre i cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral.
(EN) part-time student n [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) estudiant a temps parcial
(ES) estudiante a tiempo parcial
(FR) étudiant à temps partiel / étudiante à temps partiel; étudiant non assidu / étudiante non assidue
(EN) Partial Differential Equations and Applications [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(CA) Equacions en Derivades Parcials i Aplicacions
(ES) Ecuaciones en Derivadas Parciales y Aplicaciones
EDP
(EN) participation rate
(CA) taxa de participació
(ES) tasa de participación
(EN) participatory action research
(CA) recerca-acció participativa
(ES) investigación-acción participativa
(EN) participatory development
sin. PD [sigla]
(CA) desenvolupament participatiu; DP [sigla]
(ES) desarrollo participativo; DP [sigla]
(EN) participatory diagnosis
(CA) diagnosi participativa
(ES) diagnóstico participativo
(EN) participatory process
(CA) procés participatiu
(ES) proceso participativo

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 10 | Següent > | Darrera
[20 de 195]