Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 7 | Següent > | Darrera
[20 de 140]

(ES) Rabanales 21 [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
sin. Parque Científico Tecnológico de Córdoba
(CA) Parc Científic i Tecnològic de Còrdova; Rabanales 21
(EN) Córdoba Science and Technology Park; Rabanales21
(ES) Raffles College [Organisme]
(EN) Raffles College
Nota: Nom d'organisme de Singapur.
(ES) rama de conocimiento [Estudis:Classificació i tipologia]
(CA) branca de coneixement
(EN) branch of knowledge
Nota: Cadascuna de les cinc branques en què s’estructuren els estudis en l’EEES: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, i enginyeria i arquitectura.
(ES) ranking
sin. clasificación
(CA) classificació; rànquing
(EN) ranking
(ES) ranking internacional [Internacionalització]
(CA) rànquing internacional
(EN) international ranking
(ES) ranking mundial de universidades [Avaluació, Acreditació i certificació] [Internacionalització]
sin. ARWU [sigla]
(CA) ARWU [sigla]; rànquing mundial d'universitats
(EN) Academic Ranking of World Universities; ARWU [sigla]
Nota: L'ARWU també es coneix amb el nom de rànquing de Shangai (Shanghai Ranking).
(ES) RCE [sigla]
sin. centro regional de especialización
(CA) centre regional d'expertesa; RCE [sigla]
(EN) RCE [sigla]; regional centre of expertise
Nota: La creació d'una xarxa de centres regionals d'especialització en educació per al desenvolupament sostenible és una iniciativa de l'Institut d'Estudis Avançats de la Universitat de les Nacions Unides.
(ES) readmisión [Estudis:Doctorat]
(CA) readmissió
(EN) readmission
Reincorporació del doctorand al programa després d'un període de baixa temporal.
(ES) real decreto [Legislació] [Estudis:Doctorat]
(CA) reial decret m
(EN) royal decree
(FR) arrête royal; décret royal
(ES) Recercat [Recerca]
(CA) Dipòsit de la Recerca de Catalunya; Recercat
(EN) Recercat
(FR) Recercat
Repositori cooperatiu de documents digitals que conté la literatura de recerca de les universitats i dels centres de recerca de Catalunya, i també els articles que encara no s'han publicat, comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de fi de carrera, memòries tècniques, etc. [FONT: http://www.recercat.net]
(ES) reciclaje m [Estructura dels estudis]
(CA) reciclatge m
(EN) retraining n
(FR) recyclage m
(ES) recinto universitario [Instal·lacions i espais universitaris]
(CA) recinte universitari
(EN) university premises
(ES) reconocimiento [Estudis:Doctorat]
(CA) reconeixement
(EN) recognition
(ES) reconocimiento académico [Avaluació, Acreditació i certificació] [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) reconeixement acadèmic
(EN) academic recognition
(FR) reconnaissance académique
Aprovació i acceptació (subjectes a condicions) de l'equivalència entre un període d'estudis cursats a una altra universitat, inclosos exàmens i altres mètodes d'avaluació, i un període d'estudis comparable (inclosos també exàmens i altres mètodes d'avaluació) en el centre d'origen, tot i les possibles diferències de continguts dels programes. És una condició necessària per a la mobilitat estudiantil en el marc dels programes Sèneca, Erasmus i Sòcrates. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui garantir un sistema comparable i comprensible de reconeixement de títols. (Font: GLOSUJI)
(ES) reconocimiento de aprendizajes previos
(CA) reconeixement d'aprenentatges previs
(EN) recognition of prior learning
(FR) reconnaissance des acquis
Reconeixement oficial d'habilitats, coneixements i competències obtinguts amb l'experiència laboral, la formació no oficial i l'experiència vital. (Font: GLOSCBERLIN)
(ES) reconocimiento de aprendizajes previos m [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) reconeixement d'aprenentatges previs m
(EN) recognition of prior learning n; RPL [sigla]
(FR) reconnaissance des acquis
Reconeixement oficial de les competències, coneixements i destreses obtinguts gràcies a l'experiència laboral, l'experiència vital i la formació no oficial.[Font de la definició: www.termcat.cat/cercaterm]
(ES) reconocimiento de asignaturas m [Tràmits administratius]
(CA) reconeixement d'assignatures m
(EN) recognition of subjects n
(ES) reconocimiento de créditos m [Tràmits administratius] [Mobilitat i projecció internacional:Tràmits administratius]
(CA) reconeixement de crèdits m
(EN) credit recognition n
(ES) reconocimiento mutuo
(CA) reconeixement mutu
(EN) mutual recognition
(FR) reconnaissance mutuelle
Acord entre dues organitzacions per reconèixer mútuament els procediments o programes de cadascuna. El procés de Bolonya ha motivat que un dels reptes de les universitats europees sigui garantir un sistema comparable i comprensible de reconeixement de titulacions. (Font: GLOSIM)
(ES) reconocimiento profesional
(CA) reconeixement professional
(EN) professional recognition
(FR) reconnaissance professionelle
Acceptació formal de la categoria professional d'una persona i del seu dret a exercir la seva professió d'acord amb les normes professionals, que està sotmesa a controls professionals o reguladors. (Font: GLOSIM)

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 7 | Següent > | Darrera
[20 de 140]