Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 8 | Següent > | Darrera
[20 de 144]

(EN) R&D [sigla] [Recerca]
sin. research and development
(CA) R+D [sigla]; recerca i desenvolupament
(ES) I+D [sigla]; investigación y desarrollo
(FR) R+D [sigla]; recherche et développement
(EN) R&D Information Service [Estructura de la UPC:Unitats d’administració i serveis_Serveis generals]
(CA) Servei d'Informació d'RDI
(ES) Servicio de Información de IDI
SIRDI
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(EN) R&D Office of the Technology Transfer Centre [Denominacions obsoletes]
(CA) Oficina Tècnica d’RDI. Centre de Transferència de Tecnologia
(ES) Oficina Técnica de RDI. Centro de Transferencia de Tecnología
OTRDI
(EN) Rabanales21 [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
sin. Córdoba Science and Technology Park
(CA) Parc Científic i Tecnològic de Còrdova; Rabanales 21
(ES) Parque Científico Tecnológico de Córdoba; Rabanales 21
(EN) Radio Frequency and Electromagnetic Compatibility in Communication Networks Group [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(CA) Grup de Radiofreqüència i Compatibilitat Electromagnètica en Xarxes de Comunicacions
(ES) Grupo de Radiofrecuencia y Compatibilidad Electromagnética en Redes de Comunicaciones
RF-EMC
(EN) Radiological Protection Service
(CA) Servei de Protecció Radiològica
(ES) Servicio de Protección Radiológica
Nota: El Servei de Protecció Radiològica de la UPC té com a missió principal l'assessorament en matèria de protecció radiològica a les instal·lacions radioactives de la UPC.
(EN) RAE [sigla]
sin. Research Assessment Exercise
(CA) prova d'avaluació de la recerca
(ES) prueba de evaluación de la investigación
(EN) Raffles College [Organisme]
(ES) Raffles College
Nota: Nom d'organisme de Singapur.
(EN) Ramakrishna Mission Vivekananda University [Organisme]
sin. RKMVU [sigla]
(ES) Universidad Vivekananda de la Misión de Ramakrishna
(EN) Ramon Llull Institute [Dimensió social i política]
(CA) Institut Ramon Llull
(ES) Instituto Ramon Llull
(EN) Ramon Llull University [Institucions educatives:Institucions d'educació superior_Europa]
(CA) Universitat Ramon Llull
(ES) Universidad Ramon Llull
URL
(EN) ranking
(CA) classificació; rànquing
(ES) clasificación; ranking
(EN) Rankings Observatory [Internacionalització]
(CA) Observatori de Rànquings
(ES) Observatorio de Rankings
(EN) rate of retention
(CA) taxa de retenció
(ES) tasa de retención
(EN) RCE [sigla]
sin. regional centre of expertise
(CA) centre regional d'expertesa; RCE [sigla]
(ES) centro regional de especialización; RCE [sigla]
Nota: La creació d'una xarxa de centres regionals d'especialització en educació per al desenvolupament sostenible és una iniciativa de l'Institut d'Estudis Avançats de la Universitat de les Nacions Unides.
(EN) reactive institution
(CA) institució reactiva
(ES) institución reactiva
(EN) readmission n [Tràmits administratius]
(CA) reincorporació f
(ES) reincorporación f
(FR) réadmission f
(EN) readmission [Estudis:Doctorat]
(CA) readmissió
(ES) readmisión
Reincorporació del doctorand al programa després d'un període de baixa temporal.
(EN) reasoned report [Avaluació, Acreditació i certificació:Documents]
(CA) informe motivat
(ES) informe motivado
(EN) reassessment [Avaluació, Acreditació i certificació]
(CA) reavaluació
(ES) reevaluación
Acció efectuada pel professorat que consisteix a tornar a avaluar una assignatura.

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 8 | Següent > | Darrera
[20 de 144]