Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 30]

(FR) s'adapter v pron [Informació acadèmica:Tràmits administratius]
(CA) adaptar-se v pron
(ES) adaptarse v pron
(EN) adapt, to v intr
(FR) salle f [Instal·lacions i espais universitaris]
(CA) aula f
(ES) aula f
(EN) classroom n
(FR) salle informatique f [Instal·lacions i espais universitaris]
(CA) aula d'informàtica f; aula informàtica
(ES) aula informática f
(EN) computer classroom n
(FR) Salon de l'Éducation
(CA) Saló de l'Ensenyament m
(ES) Salón de la Enseñanza
(EN) Education Exhibition
(FR) séance de tutorat f [Ensenyament i formació]
(CA) sessió de tutoria f
(ES) sesión de tutoría f
(EN) tutorial n
Període d'instrucció en què un tutor dóna una atenció personalitzada a un alumne o a un grup reduït d'alumnes durant la formació de l'estudiantat, amb l'objectiu de repassar o comentar els materials d'una determinada assignatura i donar-los una orientació en el seu aprenentatge, a més de proporcionar informació sobre la institució universitària, el pla d'estudis, etc., i sobre les sortides professionals en general. Des d'una concepció àmplia de l'educació que cerca el desenvolupament integral i personalitzat de l'estudiant, les sessions de tutoria tenen una gran importància a l'hora d'ajudar i orientar l'estudiantat en la seva evolució cap a la maduresa i autonomia, els processos de presa de decisions personals i acadèmiques i la recerca de mecanismes d'inserció social i professional satisfactoris. (Font: GLOSUJI)
(FR) séance plénière [Comunitat universitària]
sin. assemblée plénière f
(CA) ple m
(ES) pleno m
(EN) plenary session n; plenum
(FR) second cycle [Estructura dels estudis]
sin. deuxième cycle m
(CA) segon cicle m
(ES) segundo ciclo m
(EN) second cycle n
Cicle que correspon als estudis de màster dins dels estudis de postgrau i que condueix a l'obtenció del títol màster, d'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
(FR) secrétariat m
(CA) secretariat m
(ES) secretariado m
(EN) office n
(FR) securité et santé au travail
(CA) seguretat i salut laboral f
(ES) seguridad y salud laboral
(EN) health and safety at work
(FR) semestre m [Estructura dels estudis] [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) semestre m
(ES) semestre m
(EN) semester n
(FR) semestriel / semestrielle adj [Estructura dels estudis]
(CA) semestral adj
(ES) semestral adj
(EN) semesterly adj
(FR) séminaire m [Estructura dels estudis]
(CA) seminari
(ES) seminario m
(EN) seminar n
Formació especialitzada que és guiada per un professor i està basada en les contribucions orals i escrites dels participants. Les noves pràctiques didàctiques de formació preveuen l'increment de seminaris, per la qual cosa cal augmentar les plantilles de professors per tal de reduir el nombre d'alumnes de cada grup.
(FR) services extérieurs mpl [Organismes i entitats]
(CA) serveis externs m pl
(ES) servicios externos mpl
(EN) external services n pl
(FR) services scolarité mpl [Organismes i entitats]
(CA) serveis acadèmics mpl
(ES) servicios académicos mpl
(EN) registry services n pl
(FR) soutenance de thèse f [Estudis:Doctorat]
(CA) defensa de tesi; lectura de tesi
(ES) defensa de tesis; lectura de tesis
(EN) thesis defence; viva voce
Exposició del doctorand o doctoranda de la tasca que ha dut a terme, la metodologia emprada, el contingut i les conclusions a les quals ha arribat, amb una menció especial de les aportacions originals.
Nota: La forma preferent en anglès a la UPC és "thesis defence".
(FR) soutenir (une thèse) v tr
(CA) defensar una tesi doctoral
(ES) defender una tesis doctoral
(EN) defend a doctoral thesis, to v tr
(FR) spécialité [Estudis:Classificació i tipologia]
(CA) especialitat f
(ES) especialidad f
(EN) specialisation
(FR) stage en entreprises m [Mobilitat i projecció internacional] [Universitat i empresa]
(CA) estada en empreses f; pràctiques en empreses
(ES) estancia en empresas f; prácticas en empresas
(EN) in-company experience; in-company placement; internship; work experience; work placement n
Nota: El terme preferent en anglès a la UPC és "work placement".
(FR) Stratégie de Lisbonne
(CA) Estratègia de Lisboa f
(ES) Estrategia de Lisboa
(EN) Lisbon Strategy
(IT) Strategia di Lisbona; (DA) Lissabon-Strategie
Acord establert en el marc del Consell Europeu de Lisboa, els dies 23 i 24 de març de 2000, amb l'objectiu de convertir l'economia europea en la més competitiva i dinàmica del món en l’horitzó del 2010. D'acord amb l'Estratègia de Lisboa, l'Estat espanyol va aprovar l'any 2005 el Programa nacional de reformes (PNR), l'objectiu estratègic del qual és la plena convergència amb la Unió Europea el 2010, tant respecte a l'assoliment de la renda per capita com a l'ocupació i la societat del coneixement. (Font: Parlament Europeu i Comissió Europea; Gencat/DURSI; Presidència del Govern espanyol; WIKI)
(FR) structure de crédits f
(CA) estructura de crèdits f
(ES) estructura de créditos f; marco referencial de créditos
(EN) credit framework n
Sistema que facilita la mesura i comparació dels resultats de l'ensenyament assolits en un context en què existeixen diferents qualificacions, programes d'estudis i situacions d'aprenentatge. (Font: GLOSUdG)

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 30]