Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 8 | Següent > | Darrera
[20 de 151]

(ES) tabla de clasificación
(CA) taula de classificació
(EN) league table
(ES) tabla retributiva [Economia]
sin. tabla salarial
(CA) taula retributiva
(EN) salary scale
(ES) tabla salarial [Economia]
sin. tabla retributiva
(CA) taula retributiva
(EN) salary scale
(ES) tablón de anuncios m [Instal·lacions i espais universitaris] [Informació i comunicació]
(CA) tauler d'anuncis m
(EN) notice board n
(FR) tableau d'affichage m
(ES) taller m [Estructura dels estudis]
(CA) taller m
(EN) workshop n
(FR) atelier m
(ES) taller de trabajo m [Estructura dels estudis]
sin. trabajo en grupo
(CA) taller de treball m
(EN) workshop n
(FR) atelier de travail m
Sessió d'ensenyament supervisada en què els estudiants treballen en tasques concretes i reben ajuda i guiatge si els necessiten. (Font: GLOSUdG)
(ES) TALP [Recerca:Grups i centres]
sin. Centro de Tecnologías y Aplicaciones del Lenguaje y el Habla
(CA) Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la Parla; TALP
(EN) Centre for Language and Speech Technologies and Applications; TALP
Nota: Centre format pels grups d'investigació VEU i GPLN de la UPC.
(ES) tándem lingüístico [Ensenyament i formació:Mètodes d'aprenentatge]
sin. parejas lingüísticas
(CA) parelles lingüístiques; tàndem lingüístic
(EN) language partners; language tandem
(ES) tarjeta de estudiante f [Tràmits administratius]
(CA) carnet d'estudiant f
(EN) student card n
(FR) carte d'étudiant f
(ES) tarjeta sanitaria europea f [Mobilitat i projecció internacional:Documentació personal]
(CA) targeta sanitària europea f; TSE [sigla]
(EN) EHIC; European Health Insurance Card n
(DE) europäische Krankenversichertenkarte EHIC
(ES) tasa f [Economia]
(CA) taxa f
(EN) fee n
(FR) frais mpl
(ES) tasa académica [Informació acadèmica:Tràmits administratius] [Mobilitat i projecció internacional] [Estudis:Doctorat]
(CA) taxa acadèmica
(EN) academic fee; tuition fee
(ES) tasa administrativa [Estudis:Doctorat]
(CA) taxa administrativa
(EN) administrative fee
(ES) tasa aplazada
(CA) taxa diferida
(EN) deferred fee
(ES) tasa bruta de matrícula
sin. TBM [sigla]
(CA) taxa bruta de matriculació
(EN) GER [sigla]; gross enrolment rate; gross enrolment ratio
(ES) tasa de finalización de estudios
(CA) taxa de finalització dels estudis
(EN) completion rate
(ES) tasa de flujo neto
(CA) taxa de flux net
(EN) net flow rate
(ES) tasa de matrícula
(CA) taxa de matrícula
(EN) enrolment rate
Taxa que expressa la relació entre el nombre de persones d'una edat determinada i la població total de la mateixa edat.
(ES) tasa de matrícula f [Tràmits administratius] [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) taxa de matrícula f
(EN) tuition fee n
(FR) frais d'inscription mpl
(ES) tasa de participación
(CA) taxa de participació
(EN) participation rate

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 8 | Següent > | Darrera
[20 de 151]