Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 11 | Següent > | Darrera
[20 de 204]

(EN) Taguspark Science and Technology Park [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
(CA) Parc Científic i Tecnològic Taguspark
(ES) Parque Científico y Tecnológico Taguspark
(EN) Tallinn University of Technology
(CA) Universitat Tècnica de Tallinn
(ES) Universidad Técnica de Tallinn
Nota: El nom d'aquesta universitat en la llengua d'origen és "Tallinna Tehnikaülidool".
(EN) TALP [Recerca:Grups i centres]
sin. Centre for Language and Speech Technologies and Applications
(CA) Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la Parla; TALP
(ES) Centro de Tecnologías y Aplicaciones del Lenguaje y el Habla; TALP
Nota: Centre format pels grups d'investigació VEU i GPLN de la UPC.
(EN) Tanning Industry Research Association [Recerca:Grups i centres]
(CA) AIICA; Associació de Recerca de les Indústries de l'Adoberia i Annexes
(ES) AIICA; Asociación de Investigación de las Industrias del Curtido y Anexas
(EN) Tanzania Commission for Universities [Organisme]
sin. TCU [sigla]
(ES) Comisión de Universidades de Tanzania
(EN) targeted grant [Informació acadèmica:Ajuts i beques]
(CA) beca específica
(ES) beca específica
(EN) Tarragona Centre for Environmental Law Studies [Recerca:Grups i centres]
(CA) CEDAT; Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona
(ES) CEDAT; Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona
(EN) Tarragona Science and Technology Park [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
(CA) Parc Científic i Tecnològic de Tarragona
(ES) Parque Científico y Tecnológico de Tarragona
(EN) task force
(CA) grup d'estudi
(ES) grupo de estudio
(EN) task force
(CA) grup de treball
(ES) grupo de trabajo
(EN) taught period [Denominacions obsoletes]
sin. taught stage
(CA) fase de docència; període de docència; període docent
(ES) fase de docencia; periodo de docencia
(EN) taught stage [Denominacions obsoletes]
sin. taught period
(CA) fase de docència; període de docència; període docent
(ES) fase de docencia; periodo de docencia
(EN) Taulí Park Foundation [Recerca:Grups i centres]
sin. Taulí Park University Institute of the UAB
(CA) Fundació Parc Taulí- Institut Universitari Parc Taulí UAB
(ES) Fundación Parc Taulí- Instituto Universitario Parc Taulí UAB
(EN) Taulí Park University Institute of the UAB [Recerca:Grups i centres]
sin. Taulí Park Foundation
(CA) Fundació Parc Taulí- Institut Universitari Parc Taulí UAB
(ES) Fundación Parc Taulí- Instituto Universitario Parc Taulí UAB
(EN) TCM [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
sin. TecnoCampusMataró
(CA) TCM; TecnoCampusMataró
(ES) TCM; TecnoCampusMataró
(EN) TCU [sigla] [Organisme]
sin. Tanzania Commission for Universities
(ES) Comisión de Universidades de Tanzania
(EN) TEAC [sigla] [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Teacher Education Accreditation Council
(CA) Consell d'Acreditació de la Formació del Professorat
(ES) Consejo de Acreditación de la Formación del Profesorado
(EN) teach, to
sin. lecture, to v tr i intr
(CA) impartir v tr
(ES) impartir v tr
(FR) enseigner v; faire cours
(EN) Teacher Education Accreditation Council [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. TEAC [sigla]
(CA) Consell d'Acreditació de la Formació del Professorat
(ES) Consejo de Acreditación de la Formación del Profesorado
(EN) teacher training n
sin. training of trainers
(CA) formació de formadors f
(ES) formación de formadores f
(FR) formation de formateurs f

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 11 | Següent > | Darrera
[20 de 204]