Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 32]

(FR) tableau d'affichage m [Instal·lacions i espais universitaris] [Informació i comunicació]
(CA) tauler d'anuncis m
(ES) tablón de anuncios m
(EN) notice board n
(FR) technicien en architecture / technicienne en architecture m i f [Comunitat universitària]
(CA) arquitecte tècnic / arquitecta tècnica m i f
(ES) arquitecto técnico / arquitecta técnica m i f
(EN) technical architect n
(FR) téléenseignement m [Ensenyament i formació:Mètodes d'aprenentatge]
(CA) teleensenyament m
(ES) teleenseñanza f
(EN) teleteaching n
(FR) temps d'apprentissage conceptuel n [Ensenyament i formació]
(CA) temps d'aprenentatge conceptual m
(ES) tiempo de aprendizaje conceptual m
(EN) notional learning time n
Mitjana d'hores que necessita un estudiant per assolir els resultats de l'aprenentatge. (Font: GLOSUdG)
(FR) terme [Tràmits administratius]
sin. échéance m; délai
(CA) termini m
(ES) plazo m
(EN) period n
(FR) test d'évaluation m [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
sin. test de niveau
(CA) prova de nivell f
(ES) prueba de nivel f
(EN) placement test n
(FR) test d'évaluation m [Mobilitat i projecció internacional]
sin. test de niveau m
(CA) prova de nivell f
(ES) prueba de nivel f
(EN) level test n; placement test
(FR) test de niveau [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
sin. test d'évaluation m
(CA) prova de nivell f
(ES) prueba de nivel f
(EN) placement test n
(FR) test de niveau m [Mobilitat i projecció internacional]
sin. test d'évaluation m
(CA) prova de nivell f
(ES) prueba de nivel f
(EN) level test n; placement test
(FR) thèse de doctorat [Estudis:Doctorat]
(CA) tesi; tesi doctoral
(ES) tesis; tesis doctoral
(EN) doctoral thesis; thesis
Treball original de recerca sobre una matèria relacionada amb el camp científic, tècnic o artístic propi del programa de doctorat realitzat pel doctorand, que ha de ser dirigit per un director de tesi i que el doctorand presenta a un tribunal de tesi per obtenir el títol de doctor. (Font: Oficina de Doctorat de la UPC)
(FR) transfert [Miscel·lània]
sin. mutation m
(CA) trasllat m
(ES) traslado m
(EN) transfer n
(FR) transfert de crédit [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) convalidació de crèdits f; transferència de crèdits
(ES) convalidación de créditos f; transferencia de créditos
(EN) credit transfer n; credit validation; transfer of credits
(FR) transfert de dossier universitaire m [Informació acadèmica:Tràmits administratius] [Mobilitat i projecció internacional:Tràmits administratius]
(CA) trasllat d'expedient acadèmic m
(ES) traslado de expediente académico m
(EN) academic record transfer n
(FR) transfert de dossier universitaire m [Mobilitat i projecció internacional:Documentació acadèmica]
(CA) certificat de pràctiques m
(ES) certificado de trabajo m; documento de acreditación de prácticas
(EN) transcript of work n
(FR) transfert de technologie m
(CA) transferència de tecnologia f; transferència tecnològica
(ES) transferencia de tecnología f; transferencia tecnológica
(EN) technology transfer n
(FR) transparence
(CA) transparència
(ES) transparencia
(EN) transparency
Principi que, aplicat a l'educació superior, fomenta la generació i difusió de la informació sobre les característiques de les institucions educatives i dels programes i serveis que presten. Aquest principi millora la presa de decisions dels distints agents acadèmics, polítics i socials vinculats a l'educació. (Font: GLOSUJI)
(FR) transversalité
(CA) transversalitat
(ES) transversalidad
(EN) transversality
Enfocament educatiu que, aprofitant les oportunitats ofertes pel currículum, incorpora en els processos de disseny, desenvolupament, avaluació i administració curricular, determinats aprenentatges vitals, integradors i significatius, dirigits a la millora de la qualitat de vida individual i social. És de caràcter holístic, axiològic, interdisciplinari i contextualitzat. (Font: Comisión Nacional Ampliada de Transversalidad; http://www.mep.go.cr/DescargasHTML/Curricular/doc/MatematicaEducDiversif.doc)
(FR) travail [Estudis:Estructuració i planificació] [Estudis:Doctorat]
sin. projet m
(CA) projecte m; treball
(ES) proyecto m; trabajo
(EN) project
(FR) travail de cours m
(CA) treball de curs m
(ES) trabajo de curso m
(EN) coursework n
Conjunt de cursos impartits, tutories i d'altres tasques acadèmiques que són una preparació per a un futur treball independent. (Font: GLOSUdG)
(FR) travail de groupe m
(CA) treball de grup m
(ES) trabajo de grupo m
(EN) group project n
Treball que desenvolupa i completa un grup d'estudiants de manera cooperativa. Aquesta feina pot ser avaluada tant individualment com en grup. (Font: GLOSUdG)

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 32]