Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 10 | Següent > | Darrera
[20 de 193]

(CA) UDT [Recerca:Grups i centres]
sin. Unitat de Desenvolupament Tecnològic en Intel·ligència Artificial
(ES) UDT; Unidad de Desarrollo Tecnológico en Inteligencia Artificial
(EN) Technology Development Unit in Artificial Intelligence; UDT
(CA) UMA [sigla] [Recerca]
sin. Unitat de Mecanització Agrària
(ES) UMA [sigla]; Unidad de Mecanización Agraria
(EN) Agricultural Machinery Unit; UMA [sigla]
Nota: Unitat del Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB) de la UPC.
(CA) UNESCO-CEPES
sin. Centre Europeu per a l'Educació Superior
(ES) Centro Europeo para la Educación Superior; UNESCO-CEPES
(EN) European Centre for Higher Education; UNESCO-CEPES
(FR) Centre Européen pour l'Enseignement Supérieur; UNESCO-CEPES
Membre consultiu del grup de seguiment del procés de Bolonya, en el marc de la Unesco, des de setembre de 2003. Algunes de les seves funcions són les següents:
- Dur a terme projectes rellevants per al desenvolupament i la reforma de l'educació superior, específicament, d’acord amb les directrius de la Conferència Mundial de la Unesco en Educació Superior (1998) i el procés de Bolonya, i donant suport a la creació de l'espai europeu d'educació superior.
- Proporcionar serveis de consultoria.
- Promoure polítiques de desenvolupament i recerca de l'educació superior i servir com a fòrum per a la discussió de temes importants en l'educació superior. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.cepes.ro
(CA) Unions Nacionals d'Estudiants d'Europa
sin. ESIB [sigla]
(ES) ESIB [sigla]; Uniones Nacionales de Estudiantes de Europa
(EN) ESIB [sigla]; National Unions of Students in Europe
(FR) ESIB [sigla]; Unions nationales des étudiants d'Europe
Organització europea que aplega diferents associacions d'estudiants de diversos països i que té com a objectiu representar i promoure els interessos educatius, socials, econòmics i culturals de l'estudiantat en l'àmbit europeu. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.esib.org
(CA) UNIQUAL [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Agència d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació del Sistema Universitari Basc
(ES) Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco; UNIQUAL
(EN) Quality Assessment and Accreditation Agency of the Basque University System
(CA) unitat [Miscel·lània]
(ES) unidad
(EN) unit
(CA) unitat d'adscripció [Informació acadèmica:Tràmits administratius]
(ES) unidad de adscripción
(EN) attachment unit
Cadascuna de les unitats estructurals a què la Universitat adscriu tot el seu personal amb dependència orgànica i que du a terme tasques relacionades amb l'activitat de la qual és responsable la unitat.
(CA) Unitat d'Assessorament i Suport Laboral a la Recerca [Estructura de la UPC]
(ES) Unidad de Asesoramiento y Apoyo Laboral a la Investigación
(EN) Research Employment Advice and Support Unit
(CA) Unitat d’Igualtat [Estructura de la UPC:Unitats d’administració i serveis_Altres]
(ES) Unidad de Igualdad
(EN) Equality Unit
Unitat que forma part del Gabinet de Sostenibilitat i d'Igualtat d'Oportunitats de la UPC.
Nota: Per l'Acord de govern 34/2016 del 29 de març, se substitueix el nom de la "Unitat d'Igualtat d'Oportunitats" per la denominació actual "Unitat d'Igualtat".
(CA) Unitat de Beques i Ajuts a l'Estudi [Estructura de la UPC]
(ES) Unidad de Becas y Ayudas al Estudio
(EN) Grants and Student Financial Aid Unit
Nota: Unitat del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC.
(CA) unitat de curs [Informació acadèmica:Estructura dels estudis]
sin. mòdul f
(ES) módulo f; unidad de curso
(EN) course unit n; module
(CA) Unitat de Desenvolupament Tecnològic en Intel·ligència Artificial [Recerca:Grups i centres]
sin. UDT
(ES) UDT; Unidad de Desarrollo Tecnológico en Inteligencia Artificial
(EN) Technology Development Unit in Artificial Intelligence; UDT
(CA) Unitat de Gestió de l’Expedient Acadèmic i Plans d’Estudi [Estructura de la UPC]
(ES) Unidad de Gestión del Expediente Académico y Planes de Estudio
(EN) Academic Record and Curriculum Management Unit
Nota (2013): DENOMINACIÓ OBSOLETA. Unitat del Servei de Gestió Acadèmica.
(CA) Unitat de Gestió de Tercer Cicle [Estructura de la UPC]
(ES) Unidad de Gestión de Tercer Ciclo
(EN) Postgraduate Registry
(CA) Unitat de Gestió del Campus Nord [Estructura de la UPC:Unitats d’administració i serveis_Unitats de Coordinació de Campus]
(ES) Unidad de Gestión del Campus Nord
(EN) North Campus Management Unit
(CA) Unitat de Gestió del Campus Terrassa [Estructura de la UPC:Unitats d’administració i serveis_Unitats de Coordinació de Campus]
(ES) Unidad de Gestión del Campus Terrassa
(EN) Terrassa Campus Management Unit
(CA) Unitat de Gestió dels departaments de CS i ESSI [Estructura de la UPC:Unitats d’administració i serveis_Unitats transversals de gestió]
(ES) Unidad de Gestión de los departamentos de CS y ESSI
(EN) CS-ESSI Management and Support Unit
(CA) Unitat de Gestió dels departaments de Matemàtica Aplicada IV i Enginyeria Telemàtica [Estructura de la UPC:Unitats d’administració i serveis_Unitats transversals de gestió]
(ES) Unidad de Gestión de los departamentos de Matemática Aplicada IV e Ingeniería Telemática
(EN) MA4-ENTEL Management and Support Unit
(CA) Unitat de Gestió Econòmica de la Matrícula i Convenis de Cooperació Educativa [Estructura de la UPC]
(ES) Unidad de Gestión Económica de la Matrícula y Convenios de Cooperación Educativa
(EN) Enrolment Fee Management and Educational Cooperation Agreement Unit
Nota: Unitat del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC.
(CA) Unitat de Gestió i Suport ICE-IS [Estructura de la UPC:Unitats d’administració i serveis_Unitats transversals de gestió]
(ES) Unidad de Gestión y Apoyo ICE-IS
(EN) ICE-IS Management and Support Unit

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 10 | Següent > | Darrera
[20 de 193]