Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 10 | Següent > | Darrera
[20 de 199]

(EN) UAB Research Park [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
(CA) Parc de Recerca UAB
(ES) Parque de Investigación UAB
(EN) UBUNTU Forum
sin. World Forum of Civil Society Networks
(CA) Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil; Fòrum UBUNTU
(ES) Foro Mundial de Redes de la Sociedad Civil; Foro UBUNTU
(EN) UDT [Recerca:Grups i centres]
sin. Technology Development Unit in Artificial Intelligence
(CA) UDT; Unitat de Desenvolupament Tecnològic en Intel·ligència Artificial
(ES) UDT; Unidad de Desarrollo Tecnológico en Inteligencia Artificial
(EN) UEMOA [sigla] [Organisme]
sin. West African Economic and Monetary Union
(ES) Unión Económica y Monetaria del África Occidental
(EN) UGC [sigla] [Organisme]
sin. University Grants Committee
(ES) Comité de Subvenciones Universitarias
(EN) UGC [sigla] [Organisme]
sin. University Grants Commission
(ES) Comisión de Subvenciones Universitarias
(EN) Uludag University [Institucions educatives:Institucions d'educació superior_Àsia]
(CA) Universitat d'Uludag
(ES) Universidad de Uludag
(EN) UMA [sigla] [Recerca]
sin. Agricultural Machinery Unit
(CA) UMA [sigla]; Unitat de Mecanització Agrària
(ES) UMA [sigla]; Unidad de Mecanización Agraria
Nota: Unitat del Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB) de la UPC.
(EN) undergraduate
(CA) estudiant de grau m i f
(ES) estudiante de grado
(EN) undergraduate course [Informació acadèmica:Estructura dels estudis]
(CA) curs de grau
(ES) curso de grado
(EN) undergraduate education [Estudis:Classificació i tipologia]
(CA) pregrau
(ES) pregrado
(EN) undergraduate programme [Mobilitat i projecció internacional]
sin. degree-level programme
(CA) programa de grau
(ES) programa de grado
(EN) understanding culture [Dimensió social i política]
(CA) cultura de l'entesa
(ES) cultura del entendimiento
(EN) UNDP [sigla] [Organismes i entitats]
sin. United Nations Development Programme
(CA) PNUD [sigla]; Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament
(ES) PNUD [sigla]; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(EN) UNESCO and OECD Division of Higher Education [Organisme]
(ES) Área de Educación Superior de la UNESCO y la OCDE
(EN) UNESCO Asia and the Pacific Regional Bureau for Education [Organisme]
(ES) Agencia regional de educación de Asia y el Pacífico de la UNESCO
(EN) UNESCO chair [Organisme]
(ES) Cátedra UNESCO
(EN) UNESCO Chair of Higher Education Management [Estructura de la UPC:Càtedres i aules universitàries]
(CA) Càtedra UNESCO de Direcció Universitària
(ES) Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria
CUDU
Nota: Càtedra UNESCO.
(EN) UNESCO Chair of Numerical Methods in Engineering [Estructura de la UPC:Càtedres i aules universitàries]
(CA) Càtedra UNESCO de Mètodes Numèrics en Enginyeria
(ES) Cátedra UNESCO de Métodos Numéricos en Ingeniería
Càtedra UNESCO.
(EN) UNESCO Chair of Technology and Culture [Estructura de la UPC:Càtedres i aules universitàries]
(CA) Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura
(ES) Cátedra UNESCO de Técnica y Cultura
Nota: Càtedra UNESCO.

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 10 | Següent > | Darrera
[20 de 199]