Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 1 | Següent > | Darrera
[4 de 4]

(FR) validation des acquis antérieurs [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) acreditació dels coneixements previs
(ES) acreditación de aprendizajes previos f; acreditación del aprendizaje previo
(EN) accreditation of prior learning n; APL [sigla]
Procés pel qual una institució d'educació superior atorga uns crèdits a un estudiant d'una titulació determinada, basats en coneixements i habilitats adquirits amb l'experiència, la pràctica laboral o altres experiències prèvies ja siguin formals, no formals o informals.
Nota: Cada universitat estableix un nombre màxim de crèdits que poden obtenir-se per aquesta via.
(FR) validité universitaire f
(CA) validesa acadèmica f
(ES) validez académica f
(EN) academic validity n
(FR) vidéoconférence f
sin. visioconférence
(CA) videoconferència f
(ES) videoconferencia f
(EN) videoconference n
(FR) visioconférence
sin. vidéoconférence f
(CA) videoconferència f
(ES) videoconferencia f
(EN) videoconference n

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 1 | Següent > | Darrera
[4 de 4]