Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 27]

(CA) Xàrter de la Diversitat m [Dimensió social i política]
(ES) Charter de la Diversidad m
(EN) Diversity Charter n
(FR) Charte de la Diversité
(DE) Charta der Vielfalt
Projecte per promoure la igualtat a Europa a partir del compromís voluntari de les institucions europees que s'hi adhereixen. L’objectiu del projecte és crear un entorn que sigui autènticament inclusiu, tant des del punt de vista social com empresarial, entre les institucions públiques i privades. El Xàrter de la Diversitat promou activitats de formació i debat i impulsa el desenvolupament d’estudis i recerques sobre aquest tema. El projecte s’emmarca en el si de la Fundació per a la Diversitat. (Font: Oficina de Suport a la Igualtat d'Oportunitats de la UPC)
(CA) Xarxa AEROCAM [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
sin. Xarxa d'Aerobiologia de Castella-la Manxa
(ES) Red AEROCAM; Red de Aerobiología de Castilla-La Mancha
(EN) Castilla-La Mancha Aerobiology Network
(CA) Xarxa Andalusa de Parcs Agroalimentaris i Tecnoalimentaris [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
(ES) Red Andaluza de Parques Agroalimentarios y Tecnoalimentarios
(EN) Andalusian Network of Agrifood and Food Technology Parks
(CA) xarxa CLUSTER
(EN) Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research
(CA) Xarxa d'Aerobiologia de Castella-la Manxa [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
sin. Xarxa AEROCAM
(ES) Red AEROCAM; Red de Aerobiología de Castilla-La Mancha
(EN) Castilla-La Mancha Aerobiology Network
(CA) Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica [Recerca:Grups i centres]
sin. Xarxa IT
(ES) Red de Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica; Red IT
(EN) IT Network; Network of Technological Innovation Support Centres
(CA) Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
(ES) Red de Parques Científicos y Tecnológicos de Cataluña; Xpcat
(EN) Science and Technology Park Network of Catalonia
XPCAT
(CA) xarxa de recerca [Recerca]
(ES) red de investigación
(EN) research network
(CA) Xarxa Estatal de Docència Universitària
sin. RED-U [sigla]
(ES) Red Estatal de Docencia Universitaria; RED-U [sigla]
(EN) National University Teaching Network; RED-U [sigla]
(FR) Réseau Étatal de l'Enseignement Universitaire; RED-U [sigla]
Xarxa creada per disposar d'un espai comú per a la difusió i l'intercanvi de polítiques, experiències, metodologies i eines adoptades per diverses universitats de l'Estat espanyol amb l'objectiu d'avaluar i millorar la qualitat de la docència i l'aprenentatge universitaris. Entre els seus objectius hi ha els següents:
- Promocionar la comunicació entre els professionals de la docència universitària.
- Impulsar la formació docent del professorat universitari.
- Intercanviar experiències i recursos per a la formació.
- Donar suport a les iniciatives per aconseguir una millor qualitat en la docència universitària.
- Afavorir la discussió interdisciplinària sobre la docència universitària.
- Discutir i estimular polítiques universitàries que promoguin la qualitat docent. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.redu.um.es
(CA) xarxa europea de centres d'informació [Mobilitat i projecció internacional]
sin. ENIC [sigla] f
(ES) ENIC [sigla] f; red europea de centros de información
(EN) ENIC [sigla] n; European Network of Information Centres
(CA) xarxa europea EURAXESS [Mobilitat i projecció internacional]
(ES) red europea EURAXESS
(EN) European EURAXESS network
(CA) Xarxa Ibèrica de Centres de Suport Tecnològic [Recerca:Grups i centres]
sin. Xarxa Ricai
(ES) Red Ibérica de Centros de Apoyo a la Innovación; Ricai
(EN) Iberian Network of Innovation Support Centres
(CA) Xarxa Internacional d'Agències de Garantia de la Qualitat per a l'Educació Superior [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. INQAAHE
(ES) INQAAHE; Red Internacional de Agencias de Garantía de la Calidad para la Educación Superior
(EN) INQAAHE; International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
(CA) Xarxa Internacional d’Agències d’Assegurament de la Qualitat en l’Educació Superior
sin. INQAAHE f
(ES) INQAAHE; Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior
(EN) INQAAHE; International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
Nota: Més informació a l'adreça http://www.inqaahe.org
(CA) Xarxa IT [Recerca:Grups i centres]
sin. Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica
(ES) Red de Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica; Red IT
(EN) IT Network; Network of Technological Innovation Support Centres
(CA) xarxa multilateral [Mobilitat i projecció internacional]
(ES) red multilateral
(EN) multilateral network
Agrupació formal o informal d'organismes actius en un camp, disciplina o sector d'aprenentatge permanent determinats, que se centra en la reflexió estratègica, l'anàlisi de necessitats i les activitats d'establiment de contactes en un camp determinat.
(CA) Xarxa per a la Promoció de la Participació de Pimes a Programes Marc [Recerca:Grups i centres]
sin. Xarxa Pymera
(ES) Red para la Promoción de la Participación de las Pymes en Programas Marco; Red Pymera
(EN) Network for the Promotion of Participation of SMEs in Framework Programmes; Pymera Network
(CA) Xarxa Pymera [Recerca:Grups i centres]
sin. Xarxa per a la Promoció de la Participació de Pimes a Programes Marc
(ES) Red para la Promoción de la Participación de las Pymes en Programas Marco; Red Pymera
(EN) Network for the Promotion of Participation of SMEs in Framework Programmes; Pymera Network
(CA) Xarxa Ricai [Recerca:Grups i centres]
sin. Xarxa Ibèrica de Centres de Suport Tecnològic
(ES) Red Ibérica de Centros de Apoyo a la Innovación; Ricai
(EN) Iberian Network of Innovation Support Centres
(CA) xarxa temàtica R+D f [Recerca]
(ES) red temática I+D f
(EN) thematic network n
(FR) réseau thématique m
Agrupació de diversos grups de recerca que treballen en temes afins des de diferents institucions de recerca per afavorir la consolidació d'equips de treball amb una massa crítica important, interdisciplinars o multidisciplinars, i la seva col·laboració amb altres grups de recerca de qualitat. (Font:http://www.upc.edu/dades/glossari/gRecerca.php?menu=2)

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 27]