Nomenclatura aprovada per l'Acord 212/2014 del Consell de Govern (actualitzada juny de 2017)

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 2 de 4 | Següent > | Darrera
[40 de 61]

(EN) administrative officer [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) responsable administratiu / responsable administrativa
(ES) responsable administrativo / responsable administrativa
(EN) administrative staff [Comunitat UPC]
(CA) personal d'administració i serveis
(ES) personal de administración y servicios
PAS
(EN) administrator   Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) administrador / administradora   Descarregar
(ES) administrador / administradora
(EN) Advanced Broadband Communications Centre
(CA) Centre de Comunicacions Avançades de Banda Ampla
(ES) Centro de Comunicaciones Avanzadas de Banda Ancha
CCABA
Nota: Centre específic de recerca de la UPC.
(EN) Advanced Control of Energy Systems [Centres i grups de recerca]
(CA) Control Avançat de Sistemes d'Energia
(ES) Control Avanzado de Sistemas de Energía
ACES
(EN) Advanced Control Systems [Centres i grups de recerca]
(CA) Sistemes Avançats de Control
(ES) Sistemas Avanzados de Control
SAC
(EN) Advanced Industrial Polymers and Technological Biopolymers [Centres i grups de recerca]
(CA) Polímers Industrials Avançats i Biopolímers Tecnològics
(ES) Polímeros Industriales Avanzados y Biopolímeros Tecnológicos
POL
(EN) Advanced Network Architectures Lab [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre de Recerca d'Arquitectures Avançades de Xarxes
(ES) Centro de Investigación de Arquitecturas Avanzadas de Redes
CRAAX
(EN) Advanced Nuclear Technologies Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Tecnologies Nuclears Avançades
(ES) Grupo de Investigación en Tecnologías Nucleares Avanzadas
ANT
(EN) affiliated entity [Termes generals]
(CA) entitat adscrita
(ES) entidad adscrita
(EN) affiliated research institute [Termes generals]
(CA) institut de recerca adscrit
(ES) instituto de investigación adscrito
(EN) affiliated school [Termes generals]
(CA) centre adscrit
(ES) centro adscrito
(EN) Agri-Environmental Engineering Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Enginyeria Agroambiental
(ES) Grupo de Investigación en Ingeniería Agroambiental
GREA
(EN) Algorithms, Bioinformatics, Complexity and Formal Methods [Centres i grups de recerca]
(CA) Algorísmia, Bioinformàtica, Complexitat i Mètodes Formals
(ES) Algoritmia, Bioinformática, Complejidad y Métodos Formales
ALBCOM
(EN) Alstom Chair of Innovation in Railway Technology and Clean Energies   Descarregar [Càtedres:Càtedres d’empresa]
(CA) Càtedra Alstom d'Innovació en Tecnologia Ferroviària i Energies Netes   Descarregar
(ES) Cátedra Alstom de Innovación en Tecnología Ferroviaria y Energías Limpias
(EN) Analysis of Complex Data for Business Decisions [Centres i grups de recerca]
(CA) Anàlisi de Dades Complexes per a les Decisions Empresarials
(ES) Análisis de Datos Complejos para las Decisiones Empresariales
ADBD
(EN) Appeals Committee   Descarregar [Govern i representació:Comissions]
(CA) Comissió d'Apel·lació   Descarregar
(ES) Comisión de Apelación
(EN) Applied Analysis Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Anàlisi Aplicada
(ES) Grupo de Investigación en Análisis Aplicado
GRAA
(EN) Applied Optics and Image Processing Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup d'Òptica Aplicada i Processament d'Imatge
(ES) Grupo de Óptica Aplicada y Procesado de Imagen
GOAPI
(EN) Applus+ Automobile Safety Chair   Descarregar [Càtedres:Càtedres d’empresa]
(CA) Càtedra Applus+ en Seguretat de l'Automòbil   Descarregar
(ES) Cátedra Applus+ en Seguridad del Automóvil

Primera | < Anterior | Pàg 2 de 4 | Següent > | Darrera
[40 de 61]