Nomenclatura aprovada per l'Acord 212/2014 del Consell de Govern (actualitzada juny de 2017)

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 3 de 4 | Següent > | Darrera
[60 de 61]

(EN) Aquaculture Production Systems [Centres i grups de recerca]
(CA) Sistemes de Producció Aqüícola
(ES) Sistemas de Producción Acuícola
SPAq
(EN) Architectural Innovation and Technology Laboratory [Centres i grups de recerca]
(CA) Laboratori d'Innovació i Tecnologia en l'Arquitectura
(ES) Laboratorio de Innovación y Tecnología en la Arquitectura
LiTA
(EN) Architectural Rehabilitation and Restoration [Centres i grups de recerca]
(CA) Rehabilitació i Restauració Arquitectònica
(ES) Rehabilitación y Restauración Arquitectónica
REARQ
(EN) Architecture and Society International Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup Internacional de Recerca Arquitectura i Societat
(ES) Grupo Internacional de Investigación Arquitectura y Sociedad
GIRAS-TEC
(EN) Architecture and Technology Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup d'Arquitectura i Tecnologia
(ES) Grupo de Arquitectura y Tecnología
GAT
(EN) Architecture, Cities and Culture: An Anthropological Perspective on Built and Inhabited Space [Centres i grups de recerca]
(CA) Arquitectura, Ciutat i Cultura, una Perspectiva Antropològica de l'Espai Construït i Habitat
(ES) Arquitectura, Ciudad y Cultura, una Perspectiva Antropológica del Espacio Construido y Habitado
ACC
(EN) Architecture, Energy and Environment [Centres i grups de recerca]
(CA) Arquitectura, Energia i Medi Ambient
(ES) Arquitectura, Energía y Medio Ambiente
AIEM
(EN) Architecture: Representation and Modelling [Centres i grups de recerca]
(CA) Arquitectura: Representació i Modelatge
(ES) Arquitectura: Representación y Modelado
AR&M
(EN) Artificial Vision and Intelligent Systems [Centres i grups de recerca]
(CA) Visió Artificial i Sistemes Intel·ligents
(ES) Visión Artificial y Sistemas Inteligentes
VIS
(EN) Assets and Procurement Service   Descarregar [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Patrimoni i Contractació   Descarregar
(ES) Servicio de Patrimonio y Contratación
SPC
(EN) assistant director   Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) sotsdirector / sotsdirectora   Descarregar; subdirector / subdirectora
(ES) subdirector / subdirectora
Nota: A la UPC, la forma preferent en català és subdirector/subdirectora.
(EN) assistant general manager   Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) adjunt a Gerència / adjunta a Gerència   Descarregar
(ES) adjunto a Gerencia / adjunta a Gerencia
(EN) assistant professor   Descarregar [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) professor ajudant / professora ajudant   Descarregar
(ES) profesor ayudante / profesora ayudante
(EN) assistant professor [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) professor lector / professora lectora   Descarregar
(ES) profesor lector / profesora lectora
(EN) associate professor [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) professor agregat / professora agregada   Descarregar
(ES) profesor agregado / profesora agregada
(EN) associate professor [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) titular d'universitat
(ES) titular de universidad
TU
(EN) associated entity [Termes generals]
(CA) entitat vinculada
(ES) entidad vinculada
(EN) associated research entity [Termes generals]
(CA) entitat vinculada de recerca
(ES) entidad vinculada de investigación
(EN) associated research institute [Termes generals]
(CA) institut de recerca vinculat
(ES) instituto de investigación vinculado
(EN) Astronomy and Astrophysics Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup d'Astronomia i Astrofísica
(ES) Grupo de Astronomía y Astrofísica
GAA

Primera | < Anterior | Pàg 3 de 4 | Següent > | Darrera
[60 de 61]