Nomenclatura aprovada per l'Acord 212/2014 del Consell de Govern (actualitzada juny de 2017)

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 2 de 5 | Següent > | Darrera
[40 de 99]

(EN) bachelor's degree in Electrical Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Elèctrica
(ES) grado en Ingeniería Eléctrica
(EN) bachelor's degree in Electronic Systems Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics
(ES) grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos
(EN) bachelor's degree in Energy and Mining Resource Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners
(ES) grado en Ingeniería de Recursos Energéticos y Mineros
Nota: El grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners substitueix el grau en Enginyeria de Recursos Minerals (any acadèmic 2012-2013).
(EN) bachelor's degree in Energy Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria de l'Energia
(ES) grado en Ingeniería de la Energía
(EN) bachelor's degree in Engineering Physics [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Física
(ES) grado en Ingeniería Física
(EN) bachelor's degree in Food Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Alimentària
(ES) grado en Ingeniería Alimentaria
(EN) bachelor's degree in Geological Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Geològica
(ES) grado en Ingeniería Geológica
(EN) bachelor's degree in Geomatics Engineering and Surveying [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia
(ES) grado en Ingeniería Geomática y Topografía
(EN) bachelor's degree in ICT Systems Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria de Sistemes TIC
(ES) grado en Ingeniería de Sistemas TIC
(EN) bachelor's degree in Industrial Design and Product Development Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
(ES) grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto
(EN) bachelor's degree in Industrial Electronics and Automatic Control Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
(ES) grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
(EN) bachelor's degree in Industrial Scheduling Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria d'Organització Industrial
(ES) grado en Ingeniería de Organización Industrial
(EN) bachelor's degree in Industrial Technology Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
(ES) grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
(EN) bachelor's degree in Informatics Engineering, major in Information Technologies [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Informàtica, amb menció en Tecnologies de la Informació
(ES) grado en Ingeniería Informática, con mención en Tecnologías de la Información
(EN) bachelor's degree in Informatics Engineering, major in Computer Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Informàtica, amb menció en Enginyeria de Computadors
(ES) grado en Ingeniería Informática, con mención en Ingeniería de Computadores
(EN) bachelor's degree in Informatics Engineering, major in Computing [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Informàtica, amb menció en Computació
(ES) grado en Ingeniería Informática, con mención en Computación
(EN) bachelor's degree in Informatics Engineering, major in Information Systems [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Informàtica, amb menció en Sistemes d'Informació
(ES) grado en Ingeniería Informática, con mención en Sistemas de Información
(EN) bachelor's degree in Informatics Engineering, major in Software Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Informàtica, amb menció en Enginyeria del Software
(ES) grado en Ingeniería Informática, con mención en Ingeniería del Software
(EN) bachelor's degree in Marine Technologies, major in Marine Electrotechnics [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Tecnologies Marines, amb menció en Electrotècnia Marina
(ES) grado en Tecnologías Marinas, con mención en Electrotecnia Marina
Nota: El "grau en Enginyeria Marina" passa a denominar-se "grau en Tecnologies Marines" per mandat de sentència judicial (amb efecte al curs 2014-2015 pels titulats a partir de la data de la sentència).
(EN) bachelor's degree in Marine Technologies, major in On-Board Practicals [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Tecnologies Marines, amb menció en Pràctiques en Vaixell
(ES) grado en Tecnologías Marinas, con mención en Prácticas en Buque
Nota: El "grau en Enginyeria Marina" passa a denominar-se "grau en Tecnologies Marines" per mandat de sentència judicial (amb efecte al curs 2014-2015 pels titulats a partir de la data de la sentència).

Primera | < Anterior | Pàg 2 de 5 | Següent > | Darrera
[40 de 99]