Nomenclatura aprovada per l'Acord 212/2014 del Consell de Govern (actualitzada juny de 2017)

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 6 de 6 | Següent > | Darrera
[119 de 119]

(CA) Comissió de Recerca [Govern i representació:Comissions del Consell de Govern]
(ES) Comisión de Investigación
(EN) Research Committee
(CA) Comissió de Selecció i d'Avaluació del Personal Docent i Investigador   Descarregar [Govern i representació:Comissions]
(ES) Comisión de Selección y de Evaluación del Personal Docente e Investigador
(EN) Teaching and Research Staff Recruitment and Assessment Committee   Descarregar
CSAPDIU
(CA) Comissió Permanent del Consell de Govern [Govern i representació:Comissions del Consell de Govern]
(ES) Comisión Permanente del Consejo de Gobierno
(EN) Standing Committee of the Governing Council
(CA) comissionat / comissionada   Descarregar [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) comisionado / comisionada
(EN) commissioner   Descarregar
(CA) comissionat / comissionada [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) comisionado / comisionada
(EN) commissioner
(CA) Comunicació i Aviònica Intel·ligents per a Sistemes Aeris no Tripulats Fiables [Centres i grups de recerca]
(ES) Comunicación y Aviónica Inteligentes para Sistemas Aéreos no Tripulados Fiables
(EN) Intelligent Communications and Avionics for Robust Unmanned Aerial Systems
ICARUS
(CA) comunitat UPC [Comunitat UPC] [Termes generals]
(ES) comunidad UPC
(EN) UPC community
(CA) Consell Acadèmic [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) Consejo Académico
(EN) Academic Council
(CA) Consell de Direcció [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) Consejo de Dirección
(EN) Executive Council   Descarregar
(CA) Consell de Govern   Descarregar [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) Consejo de Gobierno
(EN) Governing Council   Descarregar
(CA) Consell de l'Estudiantat   Descarregar [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) Consejo del Estudiantado
(EN) Student Council   Descarregar
(CA) Consorci Escola Industrial de Barcelona [Entitats vinculades]
(ES) Consorcio Escuela Industrial de Barcelona
(EN) Barcelona School of Industry Consortium   Descarregar
CEIB
Nota (12-05-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(CA) Control Avançat de Sistemes d'Energia [Centres i grups de recerca]
(ES) Control Avanzado de Sistemas de Energía
(EN) Advanced Control of Energy Systems
ACES
(CA) Control, Dinàmica i Aplicacions [Centres i grups de recerca]
(ES) Control, Dinámica y Aplicaciones
(EN) Control, Dynamics and Applications
CoDAlab
(CA) Coordinació de Campus Nord [Unitats d’administració i serveis:Unitats de Coordinació de Campus]
(ES) Unidad de Gestión del Campus Nord
(EN) North Campus Management Unit
(CA) coordinador / coordinadora   Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) coordinador / coordinadora
(EN) coordinator   Descarregar
(CA) Cristal·lografia, Estructura i Funció de Macromolècules Biològiques [Centres i grups de recerca]
(ES) Cristalografía, Estructura y Función de Macromoléculas Biológicas
(EN) Crystallography, Structure and Function of Biological Macromolecules
MACROM
(CA) CTT Servei de Gestió Econòmica [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(ES) CTT Servicio de Gestión Económica
(EN) CCT Financial Management Service
CTT SGE
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(CA) CTT Servei de Projectes [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(ES) CTT Servicio de Proyectos
(EN) CTT Projects Service
CTT SP
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.

Primera | < Anterior | Pàg 6 de 6 | Següent > | Darrera
[119 de 119]