Nomenclatura aprovada per l'Acord 212/2014 del Consell de Govern (actualitzada juny de 2017)

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 2 de 7 | Següent > | Darrera
[40 de 124]

(CA) Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals   Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Ingeniería Minera y Recursos Naturales
(EN) Department of Mining Engineering and Natural Resources   Descarregar
EMRN
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC.
(CA) Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Ingeniería Minera, Industrial y TIC
(EN) Department of Mining, Industrial and ICT Engineering
EMIT
Nota: Aquest departament és el resultat de la fusió dels departaments d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals, Departament de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics, i secció del departament de Física Aplicada a EPSEM segons l’Acord 152/2015 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la creació del Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC (8 octubre de 2015).
(CA) Departament d'Enginyeria Química   Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Ingeniería Química
(EN) Department of Chemical Engineering   Descarregar
EQ
(CA) Departament d'Enginyeria Telemàtica   Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Ingeniería Telemática
(EN) Department of Network Engineering   Descarregar
ENTEL
(CA) Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera   Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Ingeniería Textil y Papelera
(EN) Department of Textile and Paper Engineering   Descarregar
ETP
Nota: Acord núm. 199/2016 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la supressió
del Departament d'Enginyeria Textil i Paperera.
(CA) Departament d'Estadística i Investigació Operativa   Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Estadística e Investigación Operativa
(EN) Department of Statistics and Operations Research   Descarregar
EIO
(CA) Departament d'Estructures a l'Arquitectura   Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Estructuras en la Arquitectura
(EN) Department of Structural Architecture   Descarregar
EA
Nota: Aquest departament passa a denominar-se Departament de Tecnologia de
l’Arquitectura, com a resultat de la fusió dels departaments  de Construccions Arquitectòniques
I i d’Estructures a l’Arquitectura, segons l'Acord de govern 125/2015.
(CA) Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria   Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería
(EN) Department of Engineering Presentation   Descarregar
EGE
(CA) Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica I   Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica I
(EN) Department of Architectural Representation and Visual Analysis I   Descarregar
EGA I
Nota: Aquest departament se suprimeix i passa a formar part del Departament de Representació Arquitectònica (Acord núm. 198/2016 del Consell de Govern).
(CA) Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica II   Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica II
(EN) Department of Architectural Representation and Visual Analysis II   Descarregar
EGA II
Nota: Aquest departament se suprimeix i passa a formar part del Departament de Representació Arquitectònica (Acord núm. 198/2016 del Consell de Govern).
(CA) Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori   Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Infraestructura del Transporte y del Territorio
(EN) Department of Transport and Regional Planning   Descarregar
ITT
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.
(CA) Departament d'Òptica i Optometria   Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Óptica y Optometría
(EN) Department of Optics and Optometry   Descarregar
OO
(CA) Departament d'Organització d'Empreses   Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Organización de Empresas
(EN) Department of Management   Descarregar
OE
(CA) Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori   Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio
(EN) Department of Urbanism and Regional Planning   Descarregar
UOT
(CA) Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica   Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
(EN) Department of Materials Science and Metallurgy   Descarregar
CMEM
(CA) Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques   Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Ciencia e Ingeniería Náuticas
(EN) Department of Nautical Science and Engineering   Descarregar
CEN
(CA) Departament de Ciències de la Computació [Unitats acadèmiques:Departaments]
(ES) Departamento de Ciencias de la Computación
(EN) Department of Computer Science
CS
Nota: 'Departament de Ciències de la Computació' és la nova denominació que substitueix 'Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics'(LSI).
(CA) Departament de Composició Arquitectònica   Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Composición Arquitectónica
(EN) Department of History and Theory of Architecture   Descarregar
CA
(CA) Departament de Construccions Arquitectòniques I   Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Construcciones Arquitectónicas I
(EN) Department of Architectural Technology I   Descarregar
CA I
Nota: Aquest departament passa a denominar-se Departament de Tecnologia de
l’Arquitectura, com a resultat de la fusió dels departaments  de Construccions Arquitectòniques
I i d’Estructures a l’Arquitectura, segons l'Acord de govern 125/2015.
(CA) Departament de Construccions Arquitectòniques II   Descarregar [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(ES) Departamento de Construcciones Arquitectónicas II
(EN) Department of Architectural Technology II   Descarregar
CA II
Nota: Aquest departament s'ha incorporat al Departament de Tecnologia de l'Arquitectura des de l'1 de març de 2017.

Primera | < Anterior | Pàg 2 de 7 | Següent > | Darrera
[40 de 124]