Nomenclatura aprovada per l'Acord 212/2014 del Consell de Govern (actualitzada juny de 2017)

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 2 de 7 | Següent > | Darrera
[40 de 126]

(ES) Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica I [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica I   Descarregar
(EN) Department of Architectural Representation and Visual Analysis I   Descarregar
EGA I
Nota: Aquest departament se suprimeix i passa a formar part del Departament de Representació Arquitectònica (Acord núm. 198/2016 del Consell de Govern).
(ES) Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica II [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica II   Descarregar
(EN) Department of Architectural Representation and Visual Analysis II   Descarregar
EGA II
Nota: Aquest departament se suprimeix i passa a formar part del Departament de Representació Arquitectònica (Acord núm. 198/2016 del Consell de Govern).
(ES) Departamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria   Descarregar
(EN) Department of Engineering Presentation   Descarregar
EGE
(ES) Departamento de Física [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament de Física
(EN) Department of Physics
FIS
Nota: Aquest departament és el resultat de la fusió dels departaments de Física Aplicada (llevat de la secció a l'EPSEM d'aquest departament) i de Física i Enginyeria Nuclear, segons l’Acord 153/2015 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la creació del Departament de Física (8 octubre de 2015).
(ES) Departamento de Física Aplicada [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament de Física Aplicada   Descarregar
(EN) Department of Applied Physics   Descarregar
FA
Nota:Departament no vigent, incorporat al Departament de Física.
(ES) Departamento de Física e Ingeniería Nuclear [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament de Física i Enginyeria Nuclear   Descarregar
(EN) Department of Physics and Nuclear Engineering   Descarregar
FEN
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament de Física.
(ES) Departamento de Infraestructura del Transporte y del Territorio [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori   Descarregar
(EN) Department of Transport and Regional Planning   Descarregar
ITT
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.
(ES) Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia   Descarregar
(EN) Department of Agri-Food Engineering and Biotechnology   Descarregar
EAB
(ES) Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
(EN) Department of Civil and Environmental Engineering
DECA
Nota: Aquest departament és el resultat de la fusió dels departaments d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental; d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica; d'Infraestructura del Transport i Territori; seccions de Camins del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria i del Departament d'Enginyeria de la Construcció; secció del Campus Nord del Departament de Matemàtica Aplicada III, segons l’Acord núm. 150 /2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la creació del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (8 octubre de 2015).
(ES) Departamento de Ingeniería de la Construcción [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament d'Enginyeria de la Construcció   Descarregar
(EN) Department of Construction Engineering   Descarregar
EC
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental i al Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció.
(ES) Departamento de Ingeniería de Proyectos y de la Construcción [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció
(EN) Department of Project and Construction Engineering
EPC
Nota: Aquest departament és el resultat de la fusió dels departaments de Projectes d'Enginyeria i de les seccions del Departament d'Enginyeria de la Construcció a l'ETSEIB i l'ETSEIAT, segons l’ Acord 151/2015 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la creació del Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció (8 octubre de 2015).
(ES) Departamento de Ingeniería de Servicios y Sistemas de Información [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació
(EN) Department of Service and Information System Engineering
ESSI
(ES) Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial   Descarregar
(EN) Department of Automatic Control   Descarregar
ESAII
(ES) Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica   Descarregar
(EN) Department of Geotechnical Engineering and Geo-Sciences   Descarregar
ETCG
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.
(ES) Departamento de Ingeniería Eléctrica [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Enginyeria Elèctrica   Descarregar
(EN) Department of Electrical Engineering   Descarregar
DEE
(ES) Departamento de Ingeniería Electrónica [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Enginyeria Electrònica   Descarregar
(EN) Department of Electronic Engineering   Descarregar
EEL
(ES) Departamento de Ingeniería Hidráulica, Marítima y Ambiental [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental   Descarregar
(EN) Department of Hydraulic, Maritime and Environmental Engineering   Descarregar
EHMA
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.
(ES) Departamento de Ingeniería Mecánica [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Enginyeria Mecànica   Descarregar
(EN) Department of Mechanical Engineering   Descarregar
EM
(ES) Departamento de Ingeniería Minera y Recursos Naturales [Unitats acadèmiques:Departaments no vigents]
(CA) Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals   Descarregar
(EN) Department of Mining Engineering and Natural Resources   Descarregar
EMRN
Nota: Departament no vigent, incorporat al Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC.
(ES) Departamento de Ingeniería Minera, Industrial y TIC [Unitats acadèmiques:Departaments]
(CA) Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC
(EN) Department of Mining, Industrial and ICT Engineering
EMIT
Nota: Aquest departament és el resultat de la fusió dels departaments d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals, Departament de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics, i secció del departament de Física Aplicada a EPSEM segons l’Acord 152/2015 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la creació del Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC (8 octubre de 2015).

Primera | < Anterior | Pàg 2 de 7 | Següent > | Darrera
[40 de 126]