Nomenclatura aprovada per l'Acord 212/2014 del Consell de Govern (actualitzada juny de 2017)

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 6 de 6 | Següent > | Darrera
[115 de 115]

(EN) doctoral degree in Structural Analysis [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Anàlisi Estructural
(ES) doctorado en Análisis Estructural
(EN) doctoral degree in Supply Chain and Operations Management [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions
(ES) doctorado en Cadena de Suministro y Dirección de Operaciones
(EN) doctoral degree in Sustainability [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Sostenibilitat
(ES) doctorado en Sostenibilidad
(EN) doctoral degree in Textile and Paper Engineering [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera
(ES) doctorado en Ingeniería Textil y Papelera
(EN) doctoral degree in Theory and History of Architecture [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura
(ES) doctorado en Teoría e Historia de la Arquitectura
(EN) doctoral degree in Thermal Engineering [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Enginyeria Tèrmica
(ES) doctorado en Ingeniería Térmica
(EN) doctoral degree in Transport Engineering and Infrastructure [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport
(ES) doctorado en Ingeniería e Infraestructuras del Transporte
(EN) doctoral degree in Urban and Architectural Management and Valuation [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica
(ES) doctorado en Gestión y Valoración Urbana y Arquitectónica
(EN) doctoral degree in Urbanism [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Urbanisme
(ES) doctorado en Urbanismo
(EN) doctoral programme [Termes generals]
(CA) programa de doctorat
(ES) programa de doctorado
(EN) Doctoral School [Unitats acadèmiques:Altres]
(CA) Escola de Doctorat
(ES) Escuela de Doctorado
(EN) Doctoral Studies Committee   Descarregar [Govern i representació:Comissions]
(CA) Comissió de Doctorat   Descarregar
(ES) Comisión de Doctorado
(EN) doctoral thesis [Estudis:Doctorats]
(CA) tesi doctoral
(ES) tesis doctoral
(EN) Dosimetry and Medical Radiation Physics [Centres i grups de recerca]
(CA) Dosimetria i Radiofísica Mèdica
(ES) Dosimetría y Radiofísica Médica
DRM
(EN) Dynamical Systems [Centres i grups de recerca]
(CA) Sistemes Dinàmics
(ES) Sistemas Dinámicos
DSUPC

Primera | < Anterior | Pàg 6 de 6 | Següent > | Darrera
[115 de 115]