Nomenclatura aprovada per l'Acord 212/2014 del Consell de Govern (actualitzada juny de 2017)

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 1 | Següent > | Darrera
[17 de 17]

(EN) head   Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap   Descarregar
(ES) jefe / jefa
(EN) head of administration   Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap d'administració   Descarregar
(ES) jefe de administración / jefa de administración
(EN) head of bureau   Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap de gabinet   Descarregar
(ES) jefe de gabinete / jefa de gabinete
(EN) head of department   Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) director de departament / directora de departament   Descarregar
(ES) director de departamento / directora de departamento
(EN) head of management and support services [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap dels serveis de gestió i suport
(ES) jefe de los servicios de gestión y soporte
(EN) head of office   Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap de negociat   Descarregar
(ES) jefe de negociado / jefa de negociado
(EN) head of section   Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap de secció   Descarregar
(ES) jefe de sección /jefa de sección
(EN) head of service   Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap de servei   Descarregar
(ES) jefe de servicio / jefa de servicio
(EN) head of studies [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
sin. director of studies   Descarregar
(CA) cap d'estudis   Descarregar
(ES) jefe de estudios / jefa de estudios
(EN) head of unit   Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) cap d'unitat   Descarregar
(ES) jefe de unidad / jefa de unidad
(EN) Heat and Mass Transfer Technological Centre [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre Tecnològic de Transferència de Calor
(ES) Centro Tecnológico de Transferencia de Calor
CTTC
(EN) High Performance Computer Architecture [Centres i grups de recerca]
(CA) Arquitectura de Computadors d'Altes Prestacions
(ES) Arquitectura de Computadores de Altas Prestaciones
ACAP
(EN) High Performance Computing Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Computació d'Altes Prestacions
(ES) Grupo de Computación de Altas Prestaciones
CAP
(EN) High Performance Integrated Circuits and Systems Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca de Circuits i Sistemes Integrats d'Altes Prestacions
(ES) Grupo de Investigación de Circuitos y Sistemas Integrados de Altas Prestaciones
HIPICS
(EN) History of Architecture in Catalonia and the International Context [Centres i grups de recerca]
(CA) Història de l'Arquitectura a Catalunya i el Context Internacional
(ES) Historia de la Arquitectura en Cataluña y el Contexto Internacional
GRHACCI
(EN) honorary professor [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) professor honorari / professora honorària   Descarregar
(ES) profesor honorario/ profesora honoraria
(EN) Hydrogeology Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup d'Hidrologia Subterrània
(ES) Grupo de Hidrología Subterránea
GHS

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 1 | Següent > | Darrera
[17 de 17]