Nomenclatura aprovada per l'Acord 212/2014 del Consell de Govern (actualitzada juny de 2017)

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 22]

(CA) Innova 31, SCR SA   Descarregar [Entitats vinculades]
(ES) Innova 31, SCR SA
(EN) Innova 31, SCR SA   Descarregar
(CA) Innovació, Modelització i Enginyeria en (Bio)Materials [Centres i grups de recerca]
(ES) Innovación, Modelización e Ingeniería en (Bio)Materiales
(EN) Innovation, Modelling and Engineering of (Bio)Materials
IMEM
(CA) Institut Barcelona d'Estudis Internacionals   Descarregar [Entitats vinculades:Instituts de recerca vinculats]
(ES) Instituto Barcelona de Estudios Internacionales
(EN) Barcelona Institute of International Studies   Descarregar
IBEI
(CA) Institut d'Estudis Espacials de Catalunya [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(ES) Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña
(EN) Space Studies Institute of Catalonia
IEEC
(CA) Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa   Descarregar [Unitats acadèmiques:Instituts universitaris de recerca]
(ES) Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial de Terrassa
(EN) Terrassa Institute of Textile Research and Industrial Cooperation   Descarregar
INTEXTER
(CA) Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials   Descarregar [Unitats acadèmiques:Instituts universitaris de recerca]
(ES) Instituto de Organización y Control de Sistemas Industriales
(EN) Institute of Industrial and Control Engineering   Descarregar
IOC
(CA) Institut de Bioenginyeria de Catalunya [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(ES) Instituto de Bioingeniería de Cataluña
(EN) Institute for Bioengineering of Catalonia
IBEC
(CA) Institut de Ciències de l'Educació   Descarregar [Unitats acadèmiques:Altres]
(ES) Instituto de Ciencias de la Educación
(EN) Institute of Education Sciences   Descarregar
ICE
(CA) Institut de Ciències Fotòniques   Descarregar [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca] [Entitats adscrites:Instituts de recerca adscrits]
(ES) Instituto de Ciencias Fotónicas
(EN) Institute of Photonic Sciences   Descarregar
ICFO
(CA) Institut de Geomàtica [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(ES) Instituto de Geomática
(EN) Institute of Geomatics
IG
(CA) institut de recerca adscrit [Termes generals]
(ES) instituto de investigación adscrito
(EN) affiliated research institute
(CA) Institut de Recerca en Energia de Catalunya [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(ES) Instituto de Investigación en Energía de Cataluña
(EN) Catalonia Institute for Energy Research
IREC
(CA) institut de recerca vinculat [Termes generals]
(ES) instituto de investigación vinculado
(EN) associated research institute
(CA) Institut de Robòtica i Informàtica Industrial   Descarregar [Entitats vinculades:Instituts de recerca vinculats]
(ES) Instituto de Robótica e Informática Industrial
(EN) Institute of Robotics and Industrial Informatics   Descarregar
IRI
(CA) Institut de Tècniques Energètiques   Descarregar [Unitats acadèmiques:Instituts universitaris de recerca]
(ES) Instituto de Técnicas Energéticas
(EN) Institute of Energy Technologies
INTE
(CA) Institut en Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica [Entitats vinculades:Instituts de recerca vinculats]
(ES) Instituto en Dinámica Fluvial e Ingeniería Hidrológica
(EN) River Dynamics and Hydrological Engineering Institute
FLUMEN
(CA) Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere   Descarregar [Entitats vinculades:Instituts de recerca vinculats]
(ES) Instituto Interuniversitario de Estudios de Mujeres y Género
(EN) Interuniversity Women's and Gender Studies Institute   Descarregar
IIEDG
(CA) institut universitari de recerca [Termes generals]
(ES) instituto universitario de investigación
(EN) university research institute
(CA) Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat   Descarregar [Unitats acadèmiques:Instituts universitaris de recerca]
(ES) Instituto Universitario de Investigación en Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilidad
(EN) University Research Institute for Sustainability Science and Technology   Descarregar
ISUPC
(CA) institut vinculat interuniversitari [Termes generals]
(ES) instituto vinculado interuniversitario
(EN) interuniversity associated institute

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 22]