Nomenclatura aprovada per l'Acord 212/2014 del Consell de Govern (actualitzada juny de 2017)

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 2 de 2 | Següent > | Darrera
[37 de 37]

(EN) Institute of Energy Technologies [Unitats acadèmiques:Instituts universitaris de recerca]
(CA) Institut de Tècniques Energètiques   Descarregar
(ES) Instituto de Técnicas Energéticas
INTE
(EN) Institute of Geomatics [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(CA) Institut de Geomàtica
(ES) Instituto de Geomática
IG
(EN) Institute of Photonic Sciences   Descarregar [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca] [Entitats adscrites:Instituts de recerca adscrits]
(CA) Institut de Ciències Fotòniques   Descarregar
(ES) Instituto de Ciencias Fotónicas
ICFO
(EN) Institute of Robotics and Industrial Informatics   Descarregar [Entitats vinculades:Instituts de recerca vinculats]
(CA) Institut de Robòtica i Informàtica Industrial   Descarregar
(ES) Instituto de Robótica e Informática Industrial
IRI
(EN) Institute of Industrial and Control Engineering   Descarregar [Unitats acadèmiques:Instituts universitaris de recerca]
(CA) Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials   Descarregar
(ES) Instituto de Organización y Control de Sistemas Industriales
IOC
(EN) Instrumentation, Sensors and Interfaces Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup d'Instrumentació, Sensors i Interfícies
(ES) Grupo de Instrumentación, Sensores e Interfaces
GRUP ISI
(EN) Integral Basin Modelling Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Modelització Integral de Conques
(ES) Grupo de Modelación Integral de Cuencas
GITS
(EN) Intelligent Communications and Avionics for Robust Unmanned Aerial Systems [Centres i grups de recerca]
(CA) Comunicació i Aviònica Intel·ligents per a Sistemes Aeris no Tripulats Fiables
(ES) Comunicación y Aviónica Inteligentes para Sistemas Aéreos no Tripulados Fiables
ICARUS
(EN) Intelligent Robotics and Systems Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Robòtica Intel·ligent i Sistemes
(ES) Grupo de Investigación en Robótica Inteligente y Sistemas
GRINS
(EN) Interdisciplinary Group on Building Science and Technology [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup Interdisciplinari de Ciència i Tecnologia en l'Edificació
(ES) Grupo Interdisciplinario de Ciencia y Tecnología en la Edificación
GICITED
(EN) Interdisciplinary Higher Education Centre   Descarregar [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Centre de Formació Interdisciplinària Superior   Descarregar
(ES) Centro de Formación Interdisciplinaria Superior
CFIS
(EN) International Centre for Coastal Resources Research [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(CA) Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners
(ES) Centro Internacional de Investigación de los Recursos Costeros
CIIRC
(EN) International Centre for Numerical Methods in Engineering [Entitats vinculades:Entitats vinculades de recerca]
(CA) Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria
(ES) Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería
CIMNE
(EN) International Relations Bureau [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(CA) Gabinet de Relacions Internacionals
(ES) Gabinete de Relaciones Internacionales
GRI
Nota:"Gabinet de Relacions Internacionals" és la denominació actual de l'anterior "Gabinet de Relacions Internacionals i Empresa".
(EN) interuniversity associated institute [Termes generals]
(CA) institut vinculat interuniversitari
(ES) instituto vinculado interuniversitario
(EN) Interuniversity Women's and Gender Studies Institute   Descarregar [Entitats vinculades:Instituts de recerca vinculats]
(CA) Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere   Descarregar
(ES) Instituto Interuniversitario de Estudios de Mujeres y Género
IIEDG
(EN) Ionospheric Determination and Navigation Based on Satellite and Terrestrial Systems [Centres i grups de recerca]
(CA) Determinació Ionosfèrica i Navegació per Satèl·lit i Sistemes Terrestres
(ES) Determinación Ionosférica y Navegación por Satélite y Sistemas Terrestres
IONSAT

Primera | < Anterior | Pàg 2 de 2 | Següent > | Darrera
[37 de 37]