Nomenclatura aprovada per l'Acord 212/2014 del Consell de Govern (actualitzada juny de 2017)

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 1 | Següent > | Darrera
[4 de 4]

(CA) Oficina de Patents i Llicències [Altres]
(ES) Oficina de Patentes y Licencias
(EN) Patents and Licences Office
OPL
(CA) Oficina per a l'Administració Electrònica   Descarregar [Altres]
(ES) Oficina para la Administración Electrónica
(EN) Electronic Administration Office   Descarregar
OAE
(CA) Organització de la Producció i de l'Empresa: Aspectes Tècnics, Jurídics i Econòmics en Producció [Centres i grups de recerca]
(ES) Organización de la Producción y de la Empresa: Aspectos Técnicos, Jurídicos y Económicos en Producción
(EN) Production and Business Management: Technical, Legal and Economic Aspects of Production
OPE-PROTHIUS
(CA) òrgans de govern [Termes generals]
(ES) órganos de gobierno
(EN) governing bodies

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 1 | Següent > | Darrera
[4 de 4]