Nomenclatura aprovada per l'Acord 212/2014 del Consell de Govern (actualitzada juny de 2017)

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 1 | Següent > | Darrera
[18 de 18]

(EN) Occupational Health and Safety Service [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Prevenció de Riscos Laborals
(ES) Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
SPRL
(EN) Office of the General Manager   Descarregar [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Gerència   Descarregar
(ES) Gerencia
(EN) Office of the General Secretary   Descarregar [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Secretaria General   Descarregar
(ES) Secretaría General
(EN) Office of the Vice-Rector for Academic Planning [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
(ES) Vicerrectorado de Ordenación Académica
(EN) Office of the Vice-Rector for International Relations [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Vicerectorat de Relacions Internacionals
(ES) Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
(EN) Office of the Vice-Rector for Knowledge Transfer [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Vicerectorat de Transferència de Coneixement
(ES) Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento
(EN) Office of the Vice-Rector for Research [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Vicerectorat de Recerca
(ES) Vicerrectorado de Investigación
(EN) Office of the Vice-Rector for Students [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) vicerectorat d'Estudiants
(ES) vicerrectorado de Estudiantes
(EN) Office of the Vice-Rector for Teaching and Research Staff [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Vicerectorat de Personal Docent i Investigador
(ES) Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
(EN) Office of the Vice-Rector for the Architecture Area [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Vicerectorat de l'Àrea d'Arquitectura
(ES) Vicerrectorado del Área de Arquitectura
(EN) Office of the Vice-Rector for University Policy [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Vicerectorat de Política Universitària   Descarregar
(ES) Vicerrectorado de Política Universitaria
(EN) Ombuds Office   Descarregar [Govern i representació:Altres]
(CA) Sindicatura de Greuges   Descarregar
(ES) Defensoría Universitaria
(EN) ombuds officer [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) síndic de greuges / síndica de greuges
(ES) defensor universitario / defensora universitaria
(EN) Omega building [Espais i edificis de la UPC]
(CA) edifici Omega
(ES) edificio Omega
OMEGA
(EN) Optical Communications Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Comunicacions Òptiques
(ES) Grupo de Comunicaciones Ópticas
GCO
(EN) Optical Engineering Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Enginyeria Òptica
(ES) Grupo de Investigación en Ingeniería Óptica
GREO
(EN) optional subjects [Termes generals]
(CA) formació opcional
(ES) formación opcional
(EN) Organisational Development Service   Descarregar [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Desenvolupament Organitzatiu   Descarregar
(ES) Servicio de Desarrollo Organizativo
SDO

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 1 | Següent > | Darrera
[18 de 18]