Nomenclatura aprovada per l'Acord 212/2014 del Consell de Govern (actualitzada juny de 2017)

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 2 de 2 | Següent > | Darrera
[23 de 23]

(CA) professorat dels cossos docents universitaris   Descarregar [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(ES) profesorado de los cuerpos docentes universitarios
(EN) academic staff
(CA) programa de doctorat [Termes generals]
(ES) programa de doctorado
(EN) doctoral programme
(CA) Propietats Dinàmiques i no Lineals de Materials i Sistemes Fotònics, Elèctrics i Biològics [Centres i grups de recerca]
(ES) Propiedades Dinámicas y no Lineales de Materiales y Sistemas Fotónicos, Eléctricos y Biológicos
(EN) Non-Linear Dynamic Properties of Photonic, Electrical and Biological Materials and Systems

Primera | < Anterior | Pàg 2 de 2 | Següent > | Darrera
[23 de 23]