Nomenclatura aprovada per l'Acord 212/2014 del Consell de Govern (actualitzada juny de 2017)

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 2 de 3 | Següent > | Darrera
[40 de 41]

(CA) Servei de Patrimoni i Contractació   Descarregar [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Patrimonio y Contratación
(EN) Assets and Procurement Service   Descarregar
SPC
(CA) Servei de Personal   Descarregar [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Personal
(EN) Personnel Service   Descarregar
SP
(CA) Servei de Prevenció de Riscos Laborals [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
(EN) Occupational Health and Safety Service
SPRL
(CA) Servei de Sistemes d'Informació [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Sistemas de Información
(EN) Information Systems Service
SSI
Nota (13-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(CA) Servei de Suport a la Gestió [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio de Apoyo a la Gestión
(EN) Management Support Service
SSG
Nota: "Servei de Suport a la Gestió" és la denominació actual de l'anterior "Servei de Suport a la Gestió Administrativa".
(CA) Servei Prisma [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(ES) Servicio Prisma
(EN) Prisma Service
PRISMA
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(CA) serveis generals [Termes generals]
(ES) servicios generales
(EN) general services
(CA) Serveis per a Tecnologies d'Informació Ubiqües, Socials i Humanístiques, i per a Software Lliure [Centres i grups de recerca]
(ES) Servicios para Tecnologías de Información Ubicuas, Sociales e Humanísticas, y para Software Libre
(EN) Services for Ubiquitous, Social and Humanistic Information Technologies and Open Source
SUSHITOS
(CA) Seu Electrònica de la UPC [Altres]
(ES) Sede Electrónica de la UPC
(EN) UPC Electronic Headquarters
(CA) síndic de greuges / síndica de greuges [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) defensor universitario / defensora universitaria
(EN) ombuds officer
(CA) Sindicatura de Greuges   Descarregar [Govern i representació:Altres]
(ES) Defensoría Universitaria
(EN) Ombuds Office   Descarregar
(CA) Sistemes Avançats de Control [Centres i grups de recerca]
(ES) Sistemas Avanzados de Control
(EN) Advanced Control Systems
SAC
(CA) Sistemes de Comunicacions i Arquitectures de Banda Ampla [Centres i grups de recerca]
(ES) Sistemas de Comunicaciones y Arquitecturas de Banda Ancha
(EN) Broadband Communications and Architectures
CBA
(CA) Sistemes de Control Lineals: Estudi Geomètric [Centres i grups de recerca]
(ES) Sistemas de Control Lineales: Estudio Geométrico
(EN) Linear Control Systems: A Geometric Approach
SCL-EG
(CA) Sistemes de Producció Aqüícola [Centres i grups de recerca]
(ES) Sistemas de Producción Acuícola
(EN) Aquaculture Production Systems
SPAq
(CA) Sistemes Dinàmics [Centres i grups de recerca]
(ES) Sistemas Dinámicos
(EN) Dynamical Systems
DSUPC
(CA) Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable [Centres i grups de recerca]
(ES) Sistemas Eléctricos de Energía Renovable
(EN) Renewable Electrical Energy Systems
SEER
(CA) Soft Computing [Centres i grups de recerca]
(ES) Soft Computing
(EN) Soft Computing
SOCO
Nota: El grup prefereix que només s'usi la denominació en anglès.
(CA) Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme [Centres i grups de recerca]
(ES) Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo
(EN) Sustainability, Technology and Humanism
STH
(CA) sotsdirector / sotsdirectora   Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
sin. subdirector / subdirectora
(ES) subdirector / subdirectora
(EN) assistant director   Descarregar
Nota: A la UPC, la forma preferent en català és subdirector/subdirectora.

Primera | < Anterior | Pàg 2 de 3 | Següent > | Darrera
[40 de 41]