Nomenclatura aprovada per l'Acord 212/2014 del Consell de Govern (actualitzada juny de 2017)

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 2 de 2 | Següent > | Darrera
[38 de 38]

(ES) Servicio de Infraestructuras [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei d'Infraestructures
(EN) Infrastructure Service
(ES) Servicio de Lenguas y Terminología [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Llengües i Terminologia   Descarregar
(EN) Language and Terminology Service   Descarregar
SLT
(ES) Servicio de Patrimonio y Contratación [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Patrimoni i Contractació   Descarregar
(EN) Assets and Procurement Service   Descarregar
SPC
(ES) Servicio de Personal [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Personal   Descarregar
(EN) Personnel Service   Descarregar
SP
(ES) Servicio de Prevención de Riesgos Laborales [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Prevenció de Riscos Laborals
(EN) Occupational Health and Safety Service
SPRL
(ES) Servicio de Sistemas de Información [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Sistemes d'Informació
(EN) Information Systems Service
SSI
Nota (13-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(ES) Servicio Prisma [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei Prisma
(EN) Prisma Service
PRISMA
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(ES) servicios generales [Termes generals]
(CA) serveis generals
(EN) general services
(ES) Servicios para Tecnologías de Información Ubicuas, Sociales e Humanísticas, y para Software Libre [Centres i grups de recerca]
(CA) Serveis per a Tecnologies d'Informació Ubiqües, Socials i Humanístiques, i per a Software Lliure
(EN) Services for Ubiquitous, Social and Humanistic Information Technologies and Open Source
SUSHITOS
(ES) Sistemas Avanzados de Control [Centres i grups de recerca]
(CA) Sistemes Avançats de Control
(EN) Advanced Control Systems
SAC
(ES) Sistemas de Comunicaciones y Arquitecturas de Banda Ancha [Centres i grups de recerca]
(CA) Sistemes de Comunicacions i Arquitectures de Banda Ampla
(EN) Broadband Communications and Architectures
CBA
(ES) Sistemas de Control Lineales: Estudio Geométrico [Centres i grups de recerca]
(CA) Sistemes de Control Lineals: Estudi Geomètric
(EN) Linear Control Systems: A Geometric Approach
SCL-EG
(ES) Sistemas de Producción Acuícola [Centres i grups de recerca]
(CA) Sistemes de Producció Aqüícola
(EN) Aquaculture Production Systems
SPAq
(ES) Sistemas Dinámicos [Centres i grups de recerca]
(CA) Sistemes Dinàmics
(EN) Dynamical Systems
DSUPC
(ES) Sistemas Eléctricos de Energía Renovable [Centres i grups de recerca]
(CA) Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable
(EN) Renewable Electrical Energy Systems
SEER
(ES) Soft Computing [Centres i grups de recerca]
(CA) Soft Computing
(EN) Soft Computing
SOCO
Nota: El grup prefereix que només s'usi la denominació en anglès.
(ES) Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo [Centres i grups de recerca]
(CA) Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme
(EN) Sustainability, Technology and Humanism
STH
(ES) subdirector / subdirectora [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) sotsdirector / sotsdirectora   Descarregar; subdirector / subdirectora
(EN) assistant director   Descarregar
Nota: A la UPC, la forma preferent en català és subdirector/subdirectora.

Primera | < Anterior | Pàg 2 de 2 | Següent > | Darrera
[38 de 38]