Nomenclatura aprovada per l'Acord 212/2014 del Consell de Govern (actualitzada juny de 2017)

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 2 de 3 | Següent > | Darrera
[40 de 43]

(EN) Speech Processing Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Tractament de la Parla
(ES) Grupo de Procesado del Habla
VEU
(EN) Sports Service [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei d'Esports
(ES) Servicio de Deportes
(EN) Staff and Organisation Area [Unitats d’administració i serveis:Àrees]
(CA) Àrea de Personal i Organització
(ES) Área de Personal y Organización
(EN) Staff and Social Action Committee [Govern i representació:Comissions del Consell de Govern]
(CA) Comissió de Personal i Acció Social
(ES) Comisión de Personal y Acción Social
(EN) Standing Committee of the Governing Council [Govern i representació:Comissions del Consell de Govern]
(CA) Comissió Permanent del Consell de Govern
(ES) Comisión Permanente del Consejo de Gobierno
(EN) Statute Development Committee [Govern i representació:Comissions del Consell de Govern]
(CA) Comissió de Desenvolupament Estatutari
(ES) Comisión de Desarrollo Estatutario
(EN) Statutes Committee   Descarregar [Govern i representació:Comissions]
(CA) Comissió d'Estatuts   Descarregar
(ES) Comisión de Estatutos
(EN) Strength of Materials and Structural Engineering Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Resistència de Materials i Estructures en l'Enginyeria
(ES) Grupo de Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería
GRMEE
(EN) Structural Integrity, Micromechanics and Materials Reliability Centre [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre d'Integritat Estructural, Micromecànica i Fiabilitat dels Materials
(ES) Centro de Integridad Estructural, Micromecánica y Fiabilidad de los Materiales
CIEFMA
(EN) Structural Technology Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Tecnologia d'Estructures
(ES) Grupo de Tecnología de Estructuras
TE
(EN) Structures and Mechanics of Materials Research [Centres i grups de recerca]
(CA) Recerca en Estructures i Mecànica de Materials
(ES) Investigación en Estructuras y Mecánica de Materiales
REMM
(EN) student [Comunitat UPC]
(CA) estudiant
(ES) estudiante
(EN) Student Council   Descarregar [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Consell de l'Estudiantat   Descarregar
(ES) Consejo del Estudiantado
(EN) student delegate [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) delegat d'estudiants / delegada d'estudiants
(ES) delegado de estudiantes / delegada de estudiantes
(EN) Student Delegation [Govern i representació:Altres]
(CA) Delegació d'Estudiants
(ES) Delegación de Estudiantes
(EN) students [Comunitat UPC]
(CA) estudiantat
(ES) estudiantado
(EN) Surface Interaction in Bioengineering and Materials Science Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Interacció de Superfícies en Bioenginyeria i Ciències dels Materials
(ES) Grupo de Investigación en Interacción de Superficies en Bioingeniería y Ciencias de los Materiales
InSup
(EN) Sustainability Measurement and Modelling Laboratory [Centres i grups de recerca]
(CA) Laboratori de Mesura i Modelització de la Sostenibilitat
(ES) Laboratorio de Medición y Modelización de la Sostenibilidad
SUMMLab
(EN) Sustainability, Technology and Humanism [Centres i grups de recerca]
(CA) Sostenibilitat, Tecnologia i Humanisme
(ES) Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo
STH
(EN) Sustainable Agriculture and Food Quality [Centres i grups de recerca]
(CA) Agricultura Sostenible i Qualitat dels Aliments
(ES) Agricultura Sostenible y Calidad de los Alimentos
ASQUAS

Primera | < Anterior | Pàg 2 de 3 | Següent > | Darrera
[40 de 43]