Nomenclatura aprovada per l'Acord 212/2014 del Consell de Govern (actualitzada juny de 2017)

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 23]

(ES) vicedecano / vicedecana [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicedegà / vicedegana   Descarregar
(EN) vice-dean   Descarregar
(ES) vicegerente [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicegerent
(EN) deputy general manager   Descarregar
(ES) vicepresidente / vicepresidenta [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicepresident / vicepresidenta
(EN) vice-chair; vice-chairman / vice-chairwoman
(ES) vicerrector / vicerrectora [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) vicerector / vicerectora   Descarregar
(EN) vice-rector
(ES) vicerrector / vicerrectora [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector / vicerectora   Descarregar
(EN) vice-rector
(ES) vicerrector de Estudiantes / vicerrectora de Estudiantes [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector d'Estudiants / vicerectora d'Estudiants
(EN) vice-rector for Students
(ES) vicerrector de Investigación / vicerrectora de Investigación [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de Recerca / vicerectora de Recerca
(EN) vice-rector for Research
(ES) vicerrector de Ordenación Académica / vicerrectora de Ordenación Académica [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector d'Ordenació Acadèmica / vicerectora d'Ordenació Acadèmica
(EN) vice-rector for Academic Planning
(ES) vicerrector de Personal Docente e Investigador / vicerrectora de Personal Docente e Investigador [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de Personal Docent i Investigador / vicerectora de Personal Docent i Investigador
(EN) vice-rector for Teaching and Research Staff
(ES) vicerrector de Política Universitaria / vicerrectora de Política Universitaria [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de Política Universitària / vicerectora de Política Universitària
(EN) vice-rector for University Policy
(ES) vicerrector de Relaciones Internacionales /vicerrectora de Relaciones Internacionales [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de Relacions Internacionals / vicerectora de Relacions Internacionals
(EN) vice-rector for International Relations
(ES) vicerrector de Transferencia del Conocimiento / vicerrectora de Transferencia de Conocimiento [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de Transferència de Coneixement / vicerectora de Transferència de Coneixement
(EN) vice-rector for Knowledge Transfer
(ES) vicerrector del Área de Arquitectura / vicerrectora del Área de Arquitectura [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector de l'Àrea d'Arquitectura / vicerectora de l'Àrea d'Arquitectura
(EN) vice-rector for the Architecture Area
(ES) vicerrectorado de Estudiantes [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) vicerectorat d'Estudiants
(EN) Office of the Vice-Rector for Students
(ES) Vicerrectorado de Investigación [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Vicerectorat de Recerca
(EN) Office of the Vice-Rector for Research
(ES) Vicerrectorado de Ordenación Académica [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
(EN) Office of the Vice-Rector for Academic Planning
(ES) Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Vicerectorat de Personal Docent i Investigador
(EN) Office of the Vice-Rector for Teaching and Research Staff
(ES) Vicerrectorado de Política Universitaria [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Vicerectorat de Política Universitària   Descarregar
(EN) Office of the Vice-Rector for University Policy
(ES) Vicerrectorado de Relaciones Internacionales [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Vicerectorat de Relacions Internacionals
(EN) Office of the Vice-Rector for International Relations
(ES) Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Vicerectorat de Transferència de Coneixement
(EN) Office of the Vice-Rector for Knowledge Transfer

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 23]