Revisió del Pla UPC Sostenible 2015
 


 


El Pla UPC Sostenible 2015 (2006-2010), aprovat per Consell de Govern de la UPC el 28 d’abril de 2006, ha estat el marc de referència de la política en sostenibilitat de la UPC en el període esmentat.

El 2010 va ser darrer any de vigència del Pla actual i, donat que el mateix preveu una segona fase (2011-2015), s'ha inicat un procés que ha de permetre revisar els progressos globals de la primera fase (2006-2010) així com elaborar la segona fase del Pla UPC Sostenible (2011-2015) amb la finalitat de definir i planificar la política de sostenibilitat de la UPC per a aquest període.

L'avaluació de la primera fase del Pla es va realitazar entre els mesos d’octubre i desembre de 2010, mitjançant un fòrum virtual entre els dies 19 d'octubre i 3 de novembre i una sessió presencial el 18 de novembre. Els resultats d'aquesta primera fase, així com tota la documentació generada, els podeu consultar a l'apartat Diagnosi.

La segona fase de la revisió, la definició del nou Pla, es va iniciar al mes de gener i ha integrat una fòrum virtual i una jornada presencial en els que s'ha posat a debat l'adequació de la proposta d'estructura del nou pla, intentant consensuar la visió, la missió, els mecanismes d'avaluació i també les diferents línies estratègiques i objectius entre tota la comunitat universitària.

Per animar-vos a fer el seguiment del procés participatiu, no deixeu de veure el següent vídeo de 5 minuts, “A vision of students today”, creat per estudiants de la Kansas State University, en el que diuen la seva i a la seva manera. Nosaltres també volem intentar-ho.
 

Revisió Pla UPC sostenible 2015
    

A continuació us mostrem el procés de Revisió del Pla UPC Sostenible 2015:

Revisió fase propositiva 
Accions del document