Informació general

1. Què són els cursos de preparació lingüística intensiva EILC?

Els Erasmus Intensive Language Courses (EILC) són una iniciativa de la Comissió Europea, que faciliten als estudiants Erasmus la integració social, cultural i acadèmica als països d’acollida que tenen com a idioma propi una llengua minoritària.

2. On s’organitzen?

S’impartiran cursos EILC als països següents: Bèlgica (flamenc/neerlandès), Bulgària (búlgar), Croàcia (croata), Dinamarca (danès), Eslovàquia (eslovac), Eslovènia (eslovè), Estònia (estonià)  Finlàndia (finès i suec), Grècia (grec), Holanda (neerlandès), Hongria (hongarès), Islàndia (islandès), Itàlia (italià), Letònia (letó), Lituània (lituà), Malta (maltès), Noruega (noruec), Polònia (polonès), Portugal (portuguès), República Txeca (txec), Romania (romanès),  Suècia (suec), Suïssa (italià), Turquia (turc).

 

No s'organitzen EILC d'anglès, francès, alemany ni castellà

3. Per què?

Perquè podran aprendre les primeres nocions o perfeccionar l’idioma del país d'acollida abans de començar el seu període d’estudis o pràctiques en empresa.

4. Qui els pot sol·licitar?

Tots els estudiants de la UPC que tinguin assignada una mobilitat Erasmus, per estudis o per pràctiques en empresa, per al curs 2013-2014 en un dels països esmentats anteriorment. En queden exclosos els estudiants que tinguin assignada una mobilitat UPC-Europa o UPC-Empresa.

 

Important:

 

1. Només es podrà sol·licitar un EILC al país on s’hagi assignat una mobilitat Erasmus.

2. Els estudiants amb una plaça Erasmus assignada en una universitat de la Bèlgica francòfona NO podran sol·licitar un curs EILC de llengua flamenca.

5. Quan es realitzen, nivell de coneixement i condicions

  • Quadrimestre de tardor: els cursos tindran lloc entre els mesos d'agost-setembre de 2013.
  • Quadrimestre de primavera: els cursos tindran lloc entre els mesos de gener-febrer de 2014.

 

Els cursos EILC s'oferiran en dos nivells de coneixement, segons les destinacions:

 

- nivell I: iniciació
- nivell II: mitjà

La durada dels cursos varia en funció de la institució organitzadora (entre 2 i 6 setmanes), amb un mínim de 60 hores de classe en total, distribuïdes, generalment, en classes de 15 hores setmanals.

Una vegada finalitzat el curs, la institució organitzadora emetrà un certificat d’aprofitament on hauran de constar el nombre de crèdits ECTS obtinguts, les dates de realització del curs i la constatació que es tracta d’un curs EILC.

 

Atenció: hi ha països que no organitzen EILC el quadrimestre de primavera.

6. Convocatòria 2013-2014

Trobareu la informació detallada sobre la convocatòria a la pàgina web de la Comissió

http://ec.europa.eu/education/erasmus/eilc1011_en.htm


7. Terminis per a la presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds per als estudiants que iniciïn una estada acadèmica el mes de setembre serà de l'11 d'octubre al 28 d'octubre de 2013.

 

No s'acceptaran sol·licituds presentades fora de termini

8. Ajut econòmic

Els cursos EILC són gratuïts. Això, no obstant, si l’entitat organitzadora ho considera convenient sí que podrà cobrar taxes en concepte d’allotjament o esdeveniments extres: visites culturals, excursions, etc.

 

Realitzat i superat el curs, els estudiants rebran un ajut econòmic addicional per cobrir les despeses de desplaçament i manutenció. Aquest ajut complementari serà variable entre 150.- € i 450.-€, en funció de la durada del curs acreditada al certificat d’aprofitament i d’acord amb les directrius de l’Agència Nacional espanyola Erasmus.

9. Com presentar les sol·licituds?

9.1 Caldrà adreçar-les per correu electrònic a l'Oficina de Mobilitat Internacional (OMI) del Campus Nord a mob.int@upc.edu, d’acord amb el formulari EILC de cada institució i de cada país que trobareu a l’enllaç següent: http://ec.europa.eu/education/erasmus/eilc1011_en.htm

 

En l’assumpte del missatge s’haurà de fer constar “Sol·licitud EILC i el nom i primer cognom de l’estudiant”.

 

9.2 Per facilitar-vos emplenar de les sol·licituds, podeu veure aquest model, amb les dades necessàries per poder-les tramitar. Cal EMPLENAR CORRECTAMENT tots els camps assenyalats abans d’enviar-la al Gabinet de Relacions Institucionals i Internacionalització.

 

9.3 La Universitat Politècnica de Catalunya, a través del Gabinet de Relacions Institucionals i Internacionalització, serà la responsable de tramitar les sol·licituds davant les entitats organitzadores.

 

9.4 En el cas que la institució organitzadora requereixi una sol·licitud via electrònica, l’estudiant haurà de tramitar-la directament i haurà de fer-ho constar en el missatge que enviï a l’OMI. El Gabinet de Relacions Institucionals i Internacionalització declina qualsevol responsabilitat en la tramitació de les sol·licituds electròniques individuals.

 

9.5 Als efectes de l’ajut econòmic, NO es tindran en compte les possibles sol·licituds que els estudiants tramitin directament amb les institucions organitzadores dels cursos.

10. Selecció de participants, confirmació d’assistència i renúncies

10.1 La institució organitzadora de cada curs realitzarà el seu  procés de selecció definitiu i n’informarà als estudiants i/o al Gabinet de Relacions Institucionals i Internacionalització de la Universitat Politècnica de Catalunya.

 

10.2 Els estudiants que rebin la notificació directament (acceptació o denegació), l’hauran de comunicar per correu electrònic al Gabinet de Relacions Institucionals i Internacionalització de la UPC a: mob.int@upc.edu

 

10.3 El Gabinet de Relacions Institucionals i Internacionalització comunicarà als estudiants interessats els resultats de les seleccions (acceptacions o denegacions) que li arribin de les institucions organitzadores.

 

10.4 Els estudiants seleccionats per cursar un curs EILC hauran de confirmar la seva assistència tant al Gabinet de Relacions Institucionals i Internacionalització de la UPC com a la institució organitzadora de cada curs, dins el termini que determini cada universitat de destinació.

 

10.5 La no confirmació de l’estudiant a la institució organitzadora o al Gabinet de Relacions Institucionals i Internacionalització de la UPC en els terminis establerts comportarà no participar en el curs EILC.

 

10.6 Tots aquells estudiants que hagin estat seleccionats per realitzar un curs EILC i, finalment, hagin de renunciar a cursar-lo caldrà que ho notifiquin a la institució organitzadora i al Gabinet de Relacions Institucionals i Internacionalització de la UPC per correu electrònic a l’adreça: mob.int@upc.edu

11. Documentació a complimentar abans de marxar i certificat d’aprofitament

11.1 Abans d’iniciar el curs assignat, els estudiants hauran de signar un “compromís específic EILC” com a part de la seva documentació Erasmus 2013-2014. No signar aquest document comportarà no obtenir l’ajut econòmic suplementari destinat a aquests cursos.

 

11.2  Un cop realitzat el curs, els estudiants participants hauran d’aportar el certificat d’assistència i aprofitament EILC al Gabinet de Relacions Institucionals i Internacionalització de la UPC, en el termini que s’establirà oportunament.

 

11.3 No superar el curs assignat o no presentar el certificat en els terminis establerts comportarà la pèrdua a l’ajut econòmic suplementari EILC 2013-2014.

12. Enllaços d’interès

Pàgina web de la Unió Europea sobre els EILC amb els enllaços cap a les pàgines EILC de cada país:
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm

 

Pàgina web de l’Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE)

 

13. Contacte per a consultes i aclariments

Oficina de Mobilitat Internacional
Edifici BIB (Biblioteca), planta baixa
Campus Nord UPC
@: mob.int@upc.edu

Telèfon: +34 93 401 69 37

darrera modificació: Octubre 2013
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Gabinet de Relacions Internacionals i Empresa
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech