Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Càtedra Gaudí

Direcció Juan José Lahuerta
Directori Càrrecs i personal
Ubicació UPCmaps
Telèfon 93 401 18 62
C/e catedra.gaudi@(upc.edu)
Web http://catedragaudi.upc.edu

La Càtedra Gaudí va ser creada per ordre ministerial el 3 de març de 1956, adscrita a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona. El primer catedràtic-director va ser el professor Josep F. Ràfols i Fontanals, biògraf i deixeble d’Antoni Gaudí. El 1960, amb motiu de la seva jubilació acadèmica, la direcció de la Càtedra va ser assumida pel professor i arquitecte Josep M. Sostres. L’any 1968 el professor Joan Bassegoda i Nonell n’assumí la direcció fins a la seva jubilació acadèmica l’any 2000, data a partir de la qual va ser nomenat Conservador  fins a final de l’any 2008.
 
La Càtedra es va instal·lar l’any 1968 al pavelló de les cavallerisses de la antiga Finca Güell a Pedralbes i, després d'un efímer pas per les dependències del Parc Científic de la Universitat de Barcelona, el març de 2011 va retornar definitivament a les instalacions de l'Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.

Els fons de la Càtedra Gaudí son variats i de gran valor: el fons documental incorpora des de fotografies fins a dibuixos originals de Gaudí i un gran fons de treballs de recerca. També compta amb una extensa biblioteca especialitzada i un fons de peces de mobiliari i arts decoratives que es posen a disposició d’entitats i institucions per a la seva exposició i difusió.

La Càtedra Gaudí, sense renunciar a nous projectes de futur, vol mantenir el seu objectiu fundacional com centre de documentació i recerca sobre l'obra de l’arquitecte Gaudí i el seu entorn cultural i arquitectònic de principi del S. XX.