Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Laboratori de Cartografia i Fotogrametria

Direcció Felipe Buil Pozuelo / Albert Prades
Ubicació UPCmaps
Telèfon 93 401 63 05 / 93 401 57 13
C/e felipe.buil@upc.edu
Web http://mercator.upc.edu