ESTUDI DE  LA SOSTENIBILITAT APLICADA A ENGINYERIA DE SERVEIS DELS EDIFICIS


 

El passat mes de desembre, la
UPC va signar un acord amb el Grupo JG en el marc
de la figura Càtedra Universitat- Empresa que té com a finalitat sumar recursos per a 
desenvolupar temes d'interés per l'empresa, que representin un clar benefici social.

La Càtedra, adscrita a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
i dirigida pel professor d'aquest centre, Pere Alavedra, actuarà en les vessants de
formació, investigació, transferència i divulgació. Entre les seves activitats figuren la
creació de beques, premis de fi de carrera, programes de conferències i classes
magistrals, promoció de la sostenibilitat en els treballs de curs, projectes de fi de carrera
i tesis doctorals. També s' organitzaran trobades nacionals i internacionals d'experts
sobre sostenibilitat d'edificis. També es desenvoluparan projectes d'investigació en l'àmbit espanyol i europeu, i es donarà especial atenció a la divulgació mitjançant estudis , publicacions, jornades, etc.

El Grupo JG, amb més de 30 anys d'experiència en enginyeria de serveis a l'edificació,
aportarà els seus recursos per promocionar la implantació del concepte de la sostenibilitat,
un tema de vital importÓncia per aconseguir que l'avenç tecnològic converteixi els edificis
més habitables i funcionals, de forma que sigui menys agressiva pel medi ambient.

presentació