El Centre de Recerca de Motors i Instal·lacions Tèrmiques (CREMIT) és un centre de recerca aplicada i transferència de tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya.
El CREMIT està format per un equip tècnic qualificat que realitza tasques emmarcades dins dels camps d'expertesa que es deriven del coneixement en motors i instal·lacions tèrmiques.
CREMIT forma part de la Xarxa IT, una xarxa que acredita la qualitat de servei que es dona a l'empresa per part dels centres tecnològics i universitaris que la integren.