Grup de Compatibilitat Electromagnètica de la UPC
px trans

El Grup de Compatibilitat Electromagnètica de la UPC posa a l’abast de les empreses serveis d’assessorament i desenvolupament en recerca i innovació tecnològica en l’àrea d’EMC amb unes instal·lacions i equipament adequats i un personal especialitzat per realitzar assaigs de Compatibilitat Electromagnètica i Seguretat Elèctrica.

El GCEM forma part de TECNIO, una marca creada per ACC1Ó que agrupa els agents experts en Transferència Tecnològica de Catalunya.


Campus Nord, Edifici C4.
C/ Jordi Girona, 1-3. 08034 Barcelona.
Telèfon: (+34) 93.401.10.21
E-mail: info.gcem@upc.edu

Sobre aquesta web
Accessibilitat